Kontakt:

 

Centrum Konferencyjno–Wystawiennicze

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn

ckw.waw.pl

Marta Siebyła

tel. 691 455 966

E-mail: M.Siebyla@ibles.waw.pl

Fotografia: Katarzyna Tkaczyk