INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

NORWESKI INSTYTUT BADAŃ BIOEKONOMICZNYCH

 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

pt.

 „LAS I WODA"

 

 

 

Supraśl,  12-14 września 2017 r.