ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 

Instytut Badawczy Leśnictwa

Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych

przy współpracy z:

Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku

Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

CEL KONFERENCJI

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i opinii między nauką i praktyką leśną w zakresie gospodarowania wodą w siedliskach leśnych o różnych formach ochrony. Podjęte zostaną także problemy ochrony i restytucji mokradeł, jakości wód w ciekach oraz zbiornikach wodnych oraz wpływ zmian klimatu na zasoby wodne i różnorodność biologiczną lasów. W ramach konferencji odbędzie się sesja polsko-norweska poświęcona aktualnym problemom gospodarowania wodą w lasach w Polsce i Norwegii. Ma ona na celu wymianę poglądów specjalistów z dwóch krajów o różnych uwarunkowaniach klimatycznych, doświadczeniach i odmiennej strukturze własności obszarów leśnych.

 

KOMITETY

 

Komitet Programowy

dr Olgirda Belova – Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry

dr hab. inż. Jerzy Bykowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Nicholas Clarke – Norwegian Institute of Bioeconomy Research

dr hab. inż. Janusz Czerepko –  Instytut Badawczy Leśnictwa

mgr inż. Marcin Deres – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

prof. Leena Finer – Natural Resources Instiute Finland

Zbigniev Glazko – Ministry of Environment Lithuania

dr Lars Högbom –The Forestry Research Institute of Sweden

prof. Dusan Huska – Slovak Agriculture University

dr hab. Wiesław Gądek –  Politechnika Krakowska

doc. Lubos Jurik– Slovak Agriculture University

Linnéa Jägrud – Swedish Forest Agency

dr. silv. Zane Libiete – Latvian State Forest Research Institute

prof. dr hab. Stanisław Małek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Antoni Miler – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski   –  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

w Falentach

mgr inż. Andrzej Józef Nowak – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

prof. dr hab. Piotr Paschalis -Jakubowicz  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa                   

prof. dr hab. Edward Pierzgalski   –  Instytut Badawczy Leśnictwa

mgr inż. Krzysztof Rostek – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 

Komitet Organizacyjny

dr inż. Andrzej Boczoń – Instytut Badawczy Leśnictwa

dr inż. Magdalena Janek – Instytut Badawczy Leśnictwa

dr Anna Kowalska – Instytut Badawczy Leśnictwa

mgr inż. Michał Stolarczyk – Instytut Badawczy Leśnictwa

dr inż. Michał Wróbel –  Instytut Badawczy Leśnictwa

mgr inż. Kamil Mańk –  Instytut Badawczy Leśnictwa