RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

Wtorek 12.09.2017 r.

12.00 – 14.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 –19.00  Sesja polsko–norweska

19.30 Kolacja

 

Środa 13.09.2017 r.

8.00 – 12.30 Terenowy wyjazd studialny

13.00– 14.00 Obiad

14.30 – 19.00 Obrady w sesjach:

- gospodarowania wodą w siedliskach leśnych o różnych formach ochrony,

- przyrodnicze i techniczne problemy renaturyzacji mokradeł.

19.30 Kolacja

 

Czwartek 14.09.2017 r.

9.00 -12.00 Obrady w sesjach:

- ochrona jakości wód w ciekach oraz zbiornikach leśnych,

- zmiany klimatu a różnorodność biologiczna.

12.00 -12.30 Zakończenie konferencji

12.30-13.30 Obiad

13.30 Wyjazd do Warszawy