JĘZYK KONFERENCJI

 

Referaty będą prezentowane w języku angielskim lub w języku polskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski.

 

 

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

 

Szczegółowe wymagania redakcyjne zostaną zamieszczone w komunikacie nr 2.

Abstrakt w języku angielskim i w języku polskim nie przekraczający 0,5 strony powinien zawierać najistotniejsze informacje dotyczące metodyki i wyników. Na końcu abstraktu należy podać słowa kluczowe, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Pełne teksty referatów będą oceniane i kwalifikowane do publikacji przez Komitet Programowy. Prace będą przesłane do publikacji w czasopismach: Sylwan, Leśne Prace Badawcze, Journal of Water and Land Development.