mgr Aneta Modzelewska

telefon:
22 7150 327
stanowisko:
asystent
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Laboratorium Geomatyki
adres:

ul. Braci Leśnej nr 3,
Sękocin Stary, 05-090
Budynek „A"
Pokój nr 102a

Edukacja i stopnie naukowe

2009-2014 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Geografia, specjalność Geoinformatyka i Teledetekcja, tytuł pracy: Analiza kondycji muraw piętra alpejskiego i subalpejskiego Tatr z wykorzystaniem technik hiperspektralnych

2014-2018 – Instytut Badawczy Leśnictwa, Niestacjonarne Studia Doktoranckie

Zainteresowania naukowe

Teledetekcja, techniki hiperspektralne, wykorzystanie narzędzi teledetekcyjnych i GIS w badaniach środowiska przyrodniczego, zastosowanie metod uczenia maszynowego i statystycznego w klasyfikacji obrazów, zastosowanie języka R w teledetekcji.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak, Monika Mierczyk, Sylwia Maciuk, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, 2017. Sensitivity of vegetation indices in relation to parameters of Norway spruce stands. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry 59 (2), str. 85-98.

Martyna Wietecha, Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak, 2017. Wykorzystanie lotniczej teledetekcji hiperspektralnej w klasyfikacji gatunkowej lasów strefy umiarkowanej. SYLWAN 161 (1), str. 3-17.

Fabian Ewald Fassnacht, Hooman Latifi, Krzysztof Stereńczak, Aneta Modzelewska, Michael Lefsky, Lars T. Waser, Christoph Straub, Aniruddha Ghosh, 2016. Review of studies on tree species classification from remotely sensed data, Remote Sensing of Environment, 2016, Vol. 186, 1, str. 64-87.

Katarzyna Łuszczak, Aneta Modzelewska, Daria Sawicka, Dominika Niezabitowska, Maciej Dąbski, Wiek wałów morenowych we wschodniej części przedpola lodowca Fláa (SE Islandia) w oparciu o wyniki datowania lichenometrycznego, Landform Analysis, 2014, Vol. 24, str. 45-54.

Aneta Modzelewska, Anna Jarocińska, Paulina Pochrybniak, Marek Mostowski, The vegetation condition changes near Chernobyl based on Landsat TM, 33th EARSeL Proceedings – Towards Horizon 2020, 2013, str. 635-640.

Inne

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Aneta_Modzelewska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aneta-modzelewska-668bb284/

Hobby

podróżowanie, muzyka, taniec, czytanie