Zakład Geomatyki

kierownik komórki

dr hab. Krzysztof Stereńczak

telefon:
22 7150 410

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 570
faks:
22 7200 397
adres:

Sękocin Stary

ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Do zakresu działania Zakładu należy:

  • Rozwijanie i opracowywanie nowych metod wykorzystania technik teledetekcyjnych w studiach nad środowiskiem przyrodniczym, w szczególności leśnym,
  • Opracowywanie metod cyfrowego przetwarzana i analizy obrazów fotogrametrycznych oraz danych teledetekcyjnych,
  • Rozwijanie metod przetwarzania i interpretacji danych skanowania laserowego o różnym zasięgu i poziomach szczegółowości,
  • Opracowywanie i rozwój metod analiz danych teledetekcyjnych i GIS umożliwiających monitorowanie stanu i dynamiki obszarów leśnych,
  • Opracowywanie i rozwój narzędzi analitycznych (dedykowanego oprogramowania) wykorzystujących pozyskane dane teledetekcyjne na potrzeby zarządzania leśnym środowiskiem przyrodniczym,
  • Rozwijanie metod zastosowania bezzałogowych systemów latających w analizach środowiska leśnego,
  • Analiza i modelowanie przestrzenne z wykorzystaniem GIS,
  • Rozwijanie systemów GIS-owych do zarządzania zbiorami danych przestrzennych i wspierania procesów decyzyjnych,
  • Opracowywanie metod integrujących dane teledetekcyjne z danymi naziemnymi.

Informacje

Międzynarodowa konferencja ForestBiomass

Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczył w organizacji międzynarodowej konferencji pod auspicjami EFI i IUFRO dotyczącej biomasy leśnej pt. „Forest Biomass Conference”....więcej »

Era wynalazków

W dniu 13 czerwca 2013 r. na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się realizacja zdjęć do programu TVP Info „Era wynalazków”....więcej »

Ortofotomapa o rozdzielczości terenowej 20 cm dostępna dla leśników

W dniach 10-11 czerwca 2013 r. w Nadleśnictwie Międzylesie odbyło się spotkanie poświęcone projektowi IBL opartemu o technologie geomatyczne....więcej »