IBL
”Ocena liczebności zwierzyny – skąd przychodzimy, dokąd idziemy?” - Pierwsza Sesja Wszechnicy Łowieckiej

13
cze
2016

W dniu 9 czerwca 2016 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyła się Pierwsza Sesja Wszechnicy Łowieckiej pt. ”Ocena liczebności zwierzyny – skąd przychodzimy, dokąd idziemy?”

Pierwsza Sesja Wszechnicy Łowieckiej była poświęcona omówieniu i przedyskutowaniu problemów związanych z oceną liczebności zwierzyny. To podstawowy parametr niezbędny do zarządzania populacjami zwierząt, dlatego wygłoszone referaty dotyczyły, zarówno historii rozwoju metod, jak oceny istniejących oraz najnowszych technik szacowania liczebności i analizy danych.
 „Wszechnica łowiecka” wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu łowiectwem, jakie obecnie obserwujemy, będzie regularnym  forum przekazywania najnowszej wiedzy, wymiany informacji i nieskrępowanej dyskusji dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianym łowiectwem.


Dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw.

Pierwszą Sesję Wszechnicy Łowieckiej otworzył dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa dr hab. Janusz Czerepko, który wspomniał o genezie powstania tej inicjatywy a następnie przywitał uczestników. Obrady moderował prof. dr hab. Henryk Okarma (przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Wszechnicy Łowieckiej, dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie).
W trakcie sesji wygłoszono następujące referaty i doniesienia:
Referaty

  1.  „Historia badań nad oceną liczebności zwierzyny w Polsce” - dr hab. Andrzej Tomek, dr inż. Marek Wajdzik (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie) – prelegent dr inż. Marek Wajdzik
  2.  „Metody oceny liczebności zwierzyny grubej: wady i zalety” - dr hab. Jakub Borkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  3.   „Trudności i ograniczenia w analizie danych uzyskanych metodą pędzeń próbnych na przykładzie inwentaryzacji łosia w RDLP Lublin” - dr hab. Przemysław Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
  4.  „Teledetekcyjna metoda oceny liczebności dużych ssaków kopytnych” - prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie), Antoni Łabaj (SmallGIS  Kraków) – prelegent prof. Henryk Okarma


Dr inż. Marek Wajdzik - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 


Dr hab. Jakub Borkowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Dr hab. Przemysław Chylarecki - Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie


Prof. dr hab. Henryk Okarma - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Doniesienia

  1.  „Jak zobiektywizować wyniki inwentaryzacji zwierzyny?” - dr hab. Maciej Skorupski, mgr inż. Marcin Dyderski, dr hab. Robert Kamieniarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – prelegent dr hab. Maciej Skorupski
  2. „Czy da się policzyć bobry?” – mgr inż. Wojciech Misiukiewicz (Wigierski Park Narodowy)
  3.  „Sposoby określania liczebności wilków (Canis lupus L.)” – dr inż. Jacek Sagan (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie)


Dr hab. Maciej Skorupski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 


Mgr inż. Wojciech Misiukiewicz - Wigierski Park Narodowy
 


Dr inż. Jacek Sagan - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Pierwsza sesja Wszechnicy Łowieckiej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 100 osób z całej Polski, którzy reprezentowali: Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, instytuty badawcze i uczelnie wyższe, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz leśnictwa i łowiectwa.


Dr hab. Zbigniew Borowski - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Organizatorzy są wdzięczni autorom referatów i doniesień, jak i wszystkim uczestnikom, za ich udział i  dyskusję nad poruszanymi problemami w trakcie sesji.  Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosków, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wszechnicy w celu ich konsultacji.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Wszechnicy Łowieckiej pod adresem http://wszechnicalowiecka.ibles.pl/, gdzie można obejrzeć galerię zdjęć, zapoznać się z prezentacjami referatów, jak i wszelkimi informacjami na temat kolejnych Sesji, na które już dziś serdecznie zapraszamy.


Uczestnicy Pierwszej Sesji Wszechnicy Łowieckiej

Opr. Zbigniew Borowski
Fot. Leszek Kruczek
 

TAGI: łowiectwo ibl wszechnica konferencja


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »