IBL
„Analizy przestrzenne w leśnictwie”

18
wrz
2014

W dniach 16-18 września 2014 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się VII Konferencja "Geomatyka w Lasach Państwowych" - „Analizy przestrzenne w leśnictwie”.

    W obradach uczestniczyło ok. 240 osób reprezentujących struktury organizacyjne PGL Lasy Państwowe, naukę leśną związaną z geomatyką (wydziały leśne: SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Badawczy Leśnictwa), BULiGL (zarząd i oddziały), Instytut Geodezji i Kartografii, firmy zajmujące się geomatyką dedykowaną dla leśnictwa. Obecni byli również przedstawiciele jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Środowiska (m.in. GDOŚ, RDOŚ, GIOŚ, BNL).

Wśród uczestników konferencji przeważali leśnicy na co dzień zajmujący się geomatyką

Prowadzący Konferencję: prof. dr hab. Heronim Olenderek (Wydział Leśny SGGW) i mgr inż. Krzysztof Okła (Wydział Urządzania Lasu DGLP)

    W siedmiu sesjach tematycznych przedstawionych zostało 36 wystąpień przygotowanych przez specjalistów z zakresu geomatyki leśnej. Warto wspomnieć o roli IBL w kontekście wystąpień oraz sesji posterowej. Pracownicy IBL mgr inż. Radomir Bałazy i dr inż. Krzysztof Stereńczak przedstawili analizy z dziedziny GIS w następujących wystąpieniach:

    Ponadto pracownicy naukowi IBL całkowicie zdominowali sesję posterową, gdzie przedstawili 13 z 17 plakatów prezentujących wyniki własne, bądź uzyskane dzięki współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Jeden z kilkunastu posterów przygotowanych przez pracowników naukowych IBL

    Konferencji towarzyszyła ekspozycja kopii kilkudziesięciu dawnych map będących częścią przygotowanej w maju 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa wystawy "200 lat kartografii leśnej". Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a towarzyszyła jej prezentacja nt. "Wystawa '200 lat kartografii leśnej' – geneza powstania i plany na przyszłość" przedstawiona przez mgr. inż. Artura Sawickiego, kustosza wystawy.

    Organizatorzy Konferencji: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Wydział Urządzania Lasu, tradycyjnie stanęli na wysokości zadania i dokonali wszelkich starań, aby poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji w pełni zadowolił jej uczestników. Miłym akcentem konferencji było uhonorowanie prof. dr. hab. Jerzego Mozgawy, wieloletniego pracownika Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego SGGW, Kordelasem Leśnika Polskiego. Aktu wręczenia dokonał zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej mgr inż. Wiesław Krzewina.

Kordelas Leśnika Polskiego prof. dr. hab. Jerzemu Mozgawie uroczyście wręczyli: dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie mgr inż. Janusz Falkowski, dziekan Wydziału Leśnego SGGW prof. dr hab. Henryk Żybura oraz zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej mgr inż. Wiesław Krzewina

    Konferencję zakończono się sformułowaniem 6 wniosków adresowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (PDF), dotyczących działań LP w kontekście wdrażania geomatyki.

 

opracowanie: Miłosz Mielcarek, Artur Sawicki

Fot. Artur Sawicki, Informacja Naukowa i Promocja

TAGI: gis o ibl geomatyka cepl w rogowie 200 lat kartografii leśnej


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »