IBL
„Dzień dla Szkół” pod hasłem: „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości” w ramach XX Festiwalu Nauki 2016

29
wrz
2016

W ramach XX Festiwalu Nauki 2016 Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) wspólnie z Technikum Leśnym w Białowieży (TL), Białowieskim Parkiem Narodowym (BPN), Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego (BSG) oraz Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk (IBS) zorganizował 26 września 2016 r. konkurs „Dzień dla Szkół” pod hasłem: „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości”.

   W Konkursie uczestniczyli uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oraz uczniowie klas pierwszych i drugich ze szkół ponadgimnazjalnych, głównie z rejonu Puszczy Białowieskiej. Do Parku Dyrekcyjnego w Białowieży, gdzie odbywała się część terenowa Konkursu, przybyło 6 zaproszonych szkół:

- Publiczne Gimnazjum w Białowieży,

- Publiczne Gimnazjum w Narewce,

- Technikum Leśne w Białowieży,

- Liceum Plastyczne w Łomży,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce,

- Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Białowieży i Hajnówki wysłuchała prezentacji nt. Puszczy Białowieskiej w auli Technikum Leśnego w Białowieży

   Wydarzenie rozpoczęło się w auli Technikum Leśnego w Białowieży powitaniem gości przez Panią Dyrektor Technikum Leśnego, mgr inż. Annę Kulbacką. Na otwarcie „Dnia dla Szkół" przybyli: Starosta Powiatu Hajnowskiego – Pan Mirosław Romaniuk, Wójt Gminy Białowieża – Pan Grzegorz Kasprowicz, przedstawiciele Lasów Państwowych – dr Jarosław Krawczyk z RDLP w Białymstoku oraz Pan Wojciech Niedzielski z Nadleśnictwa Browsk. Gośćmi Wydarzenia byli też przedstawiciele Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce: dr hab. Sławomir Bakier i dr hab. Mikołaj Jalinik.

Współorganizatorzy i Goście Honorowi Dnia dla Szkół pt. „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości”

Na początku organizatorzy przbliżyli walory przyrodnicze i naukowe Puszczy Białowieskiej w postaci prezentacji wygłoszonej przez przedstawicieli czterech instytucji naukowych mających swoje siedziby w Białowieży: prof. dr hab. Jerzego M. Gutowskiego – IBL, dr hab. Bogdana Jaroszewicza – BSG, mgr inż. Andrzeja Keczyńskiego i mgr inż. Wiesława Klimiuka – BPN, dr hab. Rafała Kowalczyka i dr hab. Karola Zuba – IBS.

Prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski z Zakładu Lasów Naturalnych IBL

Mgr inż. Andrzej Keczyński z Białowieskiego Parku Narodowego

   Następnie dyrektorzy i kierownicy instytucji organizujących Konkurs zaprezentowali swoje placówki, prowadzone badania i osiągnięcia. Informacje o Instytucie Badawczym Leśnictwa i jego placówce terenowej – Zakładzie Lasów Naturalnych w Białowieży – przedstawili, odpowiednio, dr hab. Janusz Czerepko – dyrektor IBL oraz dr hab. Rafał Paluch – kierownik Zakładu Lasów Naturalnych IBL. Białowieski Park Narodowy został przedstawiony przez Panią dyrektor mgr Olimpię Pabian. Informacje o Technikum Leśnym w Białowieży zaprezentował wicedyrektor tej szkoły – Pan mgr inż. Mariusz Tokajuk. Działalność Białowieskiej Stacji Geobotanicznej przedstawił jej kierownik – dr hab. Bogdan Jaroszewicz, a Instytutu Biologii Ssaków – dyrektor, dr hab. Rafał Kowalczyk.

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. Janusz Czerepko

Kierownik Zakładu Lasów Naturalnych, dr hab. Rafał Paluch

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, mgr Olimpia Pabian

Wicedyrektor Technikum Leśnego w Białowieży, mgr inż. Mariusz Tokajuk

Kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW, dr hab. Bogdan Jaroszewicz

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków, dr hab. Rafał Kowalczyk

   Po zakończeniu części kameralnej uczniowie zostali podzieleni na 10 drużyn 11-12 osobowych. W każdej z nich byli reprezentanci wszystkich szkół, aby umożliwić integrację młodzieży. W sumie w konkursie brało udział 115 uczniów. Każda z drużyn musiała przejść w terenie (Park Dyrekcyjny w Białowieży) przez 10 stanowisk, na których sędziowie prezentowali różne elementy przyrody Puszczy Białowieskiej oraz prowadzonych na jej terenie badań naukowych. W każdym takim punkcie musieli też odpowiedzieć na pytania dotyczące problematyki przypisanej danemu stanowisku, bądź wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Sędziami, którzy przygotowali stanowiska i zestawy pytań byli pracownicy wszystkich instytucji organizujących Konkurs oraz wolontariusze spoza tych instytucji. Sędzią głównym Konkursu był mgr inż. Artur Sawicki z Działu Informacji Naukowej i Promocji IBL.

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. Janusz Czerepko i sędzia główny Konkursu mgr inż. Artur Sawicki z Działu Informacji Naukowej i Promocji IBL

   Przygotowano następujące stanowiska (konkurencje):

Konkurencja I – OWADY (sędziowie: Jerzy M. Gutowski, Krzysztof Sućko) – rozpoznawanie niektórych grup owadów oraz charakterystycznych gatunków wśród zaprezentowanych w gablotce okazów, sprawdzenie wiedzy (test) o morfologii, biologii i rozmieszczeniu owadów na świecie i w Puszczy Białowieskiej; konkurencja sprawnościowa – przerzucenie ciężarka z liną przez gałąź (imitujące zawieszanie pułapek w koronach drzew) za pomocą procy BIG Shot. [Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa]

Konkurencja II – SKARBY NATURY (sędzia: Kamila Sawicka) – na podstawie fragmentów rośliny, jej formy w postaci preparatu leczniczego, kosmetyku bądź produktu spożywczego uczniowie mieli określić gatunek rośliny, zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym oraz podać nazwę części rośliny, z której powstaje dany produkt; rozpoznawanie gatunków i rodzajów miodów. [Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa]

Konkurencja III – DREWNO (sędziowie: Kamil Pilch, Olga Jasińska) – określanie wieku drzew różnymi metodami; rozpoznanie próbek drewna rodzimych gatunków iglastych i liściastych. [Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa]

Konkurencja IV – JAKI TO SSAK? (sędziowie: Anna Wójcik, Aniela Stepaniuk) – rozpoznawanie gatunków ssaków po czaszkach i wyglądzie zewnętrznym. [Organizator: Instytut Biologii Ssaków PAN]

Konkurencja V – LIŚCIE, NASIONA, OWOCE (sędziowie: Patryk Czortek, Ewa Chećko) – rozpoznanie liści, owocostanów (owoców) i nasion oraz podanie nazwy gatunku drzewa (tylko rodzime gatunki drzew występujących w Puszczy Białowieskiej). [Organizator: Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego]

Konkurencja VI – SOKOLE OKO (sędzia: Wojciech Małachowski) – sprawdzenie celności oka każdego z uczestników drużyny w strzelaniu do tarczy (po 5 strzałów z broni pneumatycznej na strzelnicy znajdującej się w budynku Technikum Leśnego). [Organizator: Technikum Leśne w Białowieży]

Konkurencja VII – NIE TYLKO BOROWIKI (sędziowie: Joanna Bober, Elżbieta Jabłońska) – poznawanie grzybów o nietypowych barwach, kształtach i zapachach; prezentacja modeli par: grzyb jadalny / jego trujący sobowtór. [Organizator: Białowieski Park Narodowy]

Konkurencja VIII – GŁOSY ZWIERZĄT (sędzia: Łukasz Kuberski) – rozpoznanie gatunków zwierząt na podstawie wydawanych przez te zwierzęta odgłosów (magnetofon). [Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa]

Konkurencja IX – OKIEM UKRYTEJ KAMERY (sędziowie: Tomasz Kamiński, Maciej Sykut) – rozpoznawanie zwierząt zarejestrowanych przez fotopułapki monitorujące Puszczę Białowieską (krótkie filmiki na ekranie monitora). [Organizator: Instytut Biologii Ssaków PAN]

Stanowisko X – Żubr (sędziowie: Katarzyna Daleszczyk, Michał Krzysiak) – sprawdzenie wiedzy o morfologii, anatomii, fizjologii i ekologii żubra; zadanie sprawnościowe – „Czy jesteś tak silny jak żubr?". [Organizator: Białowieski Park Narodowy]

   Po zakończeniu wszystkich konkurencji drużyny zebrały się przy ognisku, rozgrzewając się gorącą herbatą oraz zaspokajając głód pieczonymi nad ogniem kiełbaskami. Po podliczeniu punktów wytypowano zespoły, które zdobyły I, II, III, IV i V miejsce. Każdy z uczestników zwycięskich drużyn otrzymał dyplom oraz liczne i cenne nagrody (książki, foldery, koszulki, power banki, pen drive’y, słuchawki itp.) ufundowane przez dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz dyrektorów wszystkich instytucji organizujących Konkurs. Sponsorem Konkursu był także Domlux Market Michał Puc z Hajnówki. Wręczono też nagrodę specjalną – „Sokole Oko” – dla najlepszego strzelca. Upominki wręczono też opiekunom i gościom. Wszyscy uczestnicy oraz uczniowie z Technikum Leśnego, którzy pomagali w organizacji Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Pamiątkowy dyplom - podziękowanie za pracę w jury odbiera Pani Ewa Chećko z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego

   Na miejscu ogniskowym, gdzie zebrały się wszystkie drużyny po zakończeniu Konkursu, znajdowało się stoisko promocyjne projektu IBL Life+ ForBioSensing (Pani Dorota Raczkowska-Paluch).

Na stoisku promocyjnym IBL Life+ ForBioSensing uczestnicy mogli wylosować atrakcyjną koszulkę z logo Projektu

   Na koniec głos zabrał dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, dziękując wszystkim uczestnikom, organizatorom i sponsorom za ich wkład i wysiłek związany z organizacją Konkursu. Wyraził też nadzieję, że impreza zostanie powtórzona w przyszłym roku. Z podsumowaniem „Dnia dla Szkół” i podziękowaniami wystąpiła też Pani Anna Kulbacka – dyrektor Technikum Leśnego oraz dr hab. Rafał Kowalczyk – dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN. O godz. 15:00 uczestnicy i goście rozjechali się do swoich miejsc zamieszkania.

Wspólne zdjęcie organizatorów i uczestników drugiej edycji „Dnia dla Szkół”

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

 

Opracowanie: prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski

Zdjęcia: Artur Sawicki, Kamila Sawicka

TAGI: białowieża puszcza białowieska zln dzień dla szkół współpraca


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »