Abiotyczne i grzybowe czynniki chorobotwórcze

Baza zawiera informacje o powierzchni drzewostanów uszkodzonych przez wybrane czynniki abiotyczne i patogeny grzybowe oraz o powierzchni zwalczania patogenów grzybowych.

 1.  Baza - Abiotyczne i grzybowe czynniki chorobotwórcze. Krótkoterminowa porognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016 [BLP-380].
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Raz w roku
 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • rok;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Adres;
 • czynniki abiotyczne i biotyczne;
 • powierzchnia_ha;
 • powierzchnia występowania czynników biotycznych (patogeny grzybowe) i abiotycznych w szkółkach i matecznikach w hektarach;
 • powierzchnia występowania czynników biotycznych [patogeny grzybowe] i abiotycznych w hektarach w uprawach i młodnikach do 20 lat;
 • powierzchnia występowania czynników biotycznych [patogeny grzybowe] i abiotycznych w hektarach w drzewostanach powyżej 20 lat;
 • powierzchnia wykonania biologicznego zabiegu ochronnego w hektarach;
 • powierzchnia wykonania chemicznego zabiegu ochronnego w hektarach;
 • powierzchnia wykonania mechanicznego zabiegu ochronnego w hektarach.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 59188
 1. Kontakt do Autorów danych:

 

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

Monika Małecka, Grzegorz Tarwacki