IBL
Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

03
lut
2021

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

   Tytuł rozprawy doktorskiej nosił tytuł: „Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.)."

Jedna z plantacji trufli letniej na której prowadzono badania w ramach pracy doktorskiej

Mykoryza trufli letniej

   Praca dr. inż. Hanny Szmidla została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Hilszczańskiej z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa (promotora), a recenzowana była przez dr hab. Izabelę Kałucką z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i dr. hab. Piotra Mleczko z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr inż. Hanna Szmidla z promotorką Panią prof. dr hab. Dorotą Hilszczańską - po obronie

 

   Serdecznie gratulujemy!

TAGI: doktorat awanse naukowe przewód doktorski obrona


Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »