Bazy drzewostanowe

Baza zawiera informację o pomiarach w drzewostanach określonych adresem leśnym.

 1. Baza - Bazy drzewostanowe
 2. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Pomiary terenowe – formularz papierowy. Wyciąg z bazy SILP dotyczący pozyskania (do poziomu wydzielenie-gatunek-wiek) w okresie 10-letnim. Aktualizacja raz na 10 lat.
 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • rok;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • rok_pomiaru, powierzchnia ha, RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • wiek;
 • zasobność;
 • pierśnica_mm;
 • Siłość;
 • wysokość_m;
 • miąższość;
 • Enumeracja: cały rok, przed pomiarem, po pomiarze.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 125688
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Odpowiedzialny za zbiór danych

Dr inż. Marek Jabłoński