Biochemia gleb leśnych

Baza zawiera zestawienie informacji o aktywności enzymatycznej gleb na siedliskach lasowych, borowych oraz górskich, na pożarzyskach, na terenach popowodziowych oraz na terenach o zróżnicowanym stopniu skażenia.

 1.  Baza - Biochemia gleb leśnych
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Dane z analiz chemicznych, baza zamknięta.

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Baza składająca się z kolejnych podbaz:
 • biochemia gleb leśnych - siedliska górskie;
 • biochemia gleb leśnych - siedliska lasowe;
 • biochemia gleb leśnych - pożarzyska.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 19
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

Grażyna Olszowska