Biochemia gleb leśnych_siedliska lasowe

Baza zawiera informacje o aktywności biochemicznej gleb w drzewostanach mieszanych na siedliskach lasu świeżego i lasu mieszanego świeżego, 24.05.12

 1. Baza - Biochemia gleb leśnych - siedliska lasowe
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Dane z analiz chemicznych, baza zamknięta.

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • rok;
 • Sposób odnowienia mogący przyjąć wartość naturalny, sadzenie lub siew;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Pora roku mogąca przyjąć wartości wiosna lub jesień;
 • Odległość od pnia drzewa mogąca przyjąć wartości 30 cm lub 100-200 cm;
 • Warstwa gleby mogąca przyjąć wartość 0-5 cm lub 5-15 cm;
 • Poziom gleby mogący przyjąć wartości OFH, AB lub OFH+AB;
 • Aktywność ureazy w glebie wyrażona w 1g suchej masy;
 • Aktywność ureazy w glebie wyrażona w 1g Corg;
 • Aktywność asparaginazy w glebie wyrażona w 1g suchej masy;
 • Aktywność asparaginazy w glebie wyrażona w 1g Corg;
 • Aktywność fosfatazy kwaśnej w glebie wyrażona w 1g suchej masy;
 • Aktywność fosfatazy kwaśnej w glebie wyrażona w 1g Corg;
 • Aktywność dehydrogenaz w glebie wyrażona w 1g suchej masy;
 • Aktywność dehydrogenaz w glebie wyrażona w 1g Corg;
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 60
 1. Kontakt do Autorów danych:

ibl-data-source

Zakład Ekologii Lasu

ibl-data-supervisor

Grażyna Olszowska