Chrząszcze Coleoptera

Baza zawiera zestawienie zebranych okazów (gatunków) obejmujących sumarycznie ok. 14 tys. okazów owadów (rekordów) przechowywanych w gablotach w Białowieży.

 1. Baza - Chrząszcze Coleoptera
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Na bieżąco, w miarę pojawiania się nowych okazów.

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • forma życiowa - stadium rozwojowe (stadium larwalne, poczwarka) okazu(ów);
 • w przypadkach dwustopniowego określania lokalizacji: lokalizacja podrzędna w stosunku do  głównej (np. leśnictwo - oddział leśny);
 • kategoria typu lokalizacji (np. wieś, las, szczyt, jezioro);
 • w przypadkach trójstopniowego określania lokalizacji: lokalizacja nadrzędna w stosunku do głównej i podrzędnej (np. łańcuch górski - dolina - szczyt);
 • określenie lokalizacji uwzgl. kategorię ochronną obszaru - lok. główna;
 • określenie lokalizacji uwzgl. kategorię ochronną obszaru - lok. nadrzędna;
 • biotop;
 • bezpośrednie otoczenie obiektu w momencie zbioru/obserwacji (np. pod kamieniami, pod korą, na liściu, w kwiatach etc.);
 • stadium;
 • zdarzenie;
 • data zdarzenia;
 • pokarm (de facto często pole taksonu powiązanego z przyległościami).
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 12328
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Lasów Naturalnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Krzysztof Sućko