COMFOR

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.06.2006 - 31.05.2009

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / Komórka wiodąca

European Network of Forest Entrepreneurs (Europejska Sieć Przedsiębiorców Leśnych), Ruetteberg, Niemcy

Kierownik projektu

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych

Projekt Sektorowy (CRP) realizowany w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet Horyzontalne działania badawcze z udziałem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Cele projektu

Wizją projektu jest opracowanie innowacyjnej koncepcji transferu wiedzy dla małych i średnich przedsiębiorstw wykonujących operacje leśne, która umożliwi wdrożenie w praktyce ergonomicznych technik pracy i zmniejszenie problemów związanych z higieną pracy i efektywnością ekonomiczną. Projekt stworzy wartość dodaną przez powstanie konkurencyjną i stabilną siłę roboczą w leśnictwie.

Celem projektu jest wdrożenie wyników badań naukowych w praktyce, drogą działań badawczo-rozwojowych, co umożliwi zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw leśnych do stosowania ergonomicznych technik pracy. W ramach projektu, krajowe stowarzyszenie przedsiębiorców leśnych zostaną przeszkolone w zakresie technik transferu wiedzy, udostępniając je w ten sposób szerokiej rzeszy przedsiębiorców leśnych w Europie.

Charakterystyka projektu

 Odchodzenie od bezpośredniego zatrudniania pracowników na rzecz systemu opartego na podzlecaniu prac, położenie nacisku na szybką i terminową realizacje oraz niska opłacalność mają poważne konsekwencje dla małych i średnich przedsiębiorstw wykonujących prace leśne w całej Europie. W efekcie wzrastają trudności ekonomiczne przedsiębiorców a także problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Najnowsze badania ergonomiczne dostarczają odpowiedzi dotyczących bezpieczniejszych technik pracy, zwiększających jednocześnie wydajność. Badania wykazały również istnienie istotnego związku między stosowaniem ergonomicznych technik pracy i poprawą zdrowotności pracowników, prowadzącego do poprawy wyników ekonomicznych. Jednakże wykorzystanie wyników badań w praktyce jest dla przedsiębiorców leśnych trudne, ponieważ na drodze do zmiany sposobu pracy napotykają bariery techniczne, technologiczne i ekonomiczne, i nie są w stanie sami podjąć działań badawczo-rozwojowych. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo istniejących regionalnych różnic gospodarczych, społecznych i kulturowych przedsiębiorstwa prowadzące operacje leśne spotykają się zasadniczo z takimi samymi ograniczeniami w całej Europie. Niski poziom higieny pracy i efektywności ekonomicznej prac leśnych wymagał podjęcia wspólnych działań.

Projekt składa się z czterech pakietów roboczych:

  1. Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w zakresie badań.
  2. Badania.
  3. Transfer wiedzy.
  4. Szkolenia.

Projekt podejmuje badania sektorowe na poziomie ogólnoeuropejskim. Pozwoli to na wykorzystanie podczas jego realizacji doświadczenia wielu instytucji badawczych, stowarzyszeń a także biorących udział w projekcie małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności wartość projektu będzie polegała na:

  • podjęciu wspólnych, skoncentrowanych na istotnych bieżących zagadnieniach, badań przez uczestniczące w projekcie organizacje badawczo-rozwojowe, z których każda ma doświadczenie krajowe i europejskie ale także dobrą znajomość kontekstu międzynarodowego;
  • zastosowaniu wspólnej metodyki badawczej, która podejmie ogólnoeuropejskie problemy bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z mechanizacją, dostarczając równocześnie rozwiązania odzwierciedlające specyfikę regionalną;
  • maksymalizacji przyswajania ergonomicznych technik pracy przez dużą grupę małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych;
  • nabycie kompetencji w badaniach i transferze wiedzy w zakresie nauki o pracy;
  • współtworzenie wspólnych standardów wymaganych przez europejski rynek produktów i usług.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczy w czterech pakietach roboczych, odpowiadając za współpracę ze stowarzyszeniami przedsiębiorców leśnych i przedsiębiorcami leśnymi w Bułgarii, Polsce i Rumunii.

Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w zakresie badań
Zadania: 1.1 – Sytuacja regionalna
1.2 – Studia przypadku
1.3 – Analiza zgromadzonych danych

Badania
Zadania: 2.1 – Analiza ergonomiczna i ekonomiczna
2.2 – Analiza technik pedagogicznych
2.3 – Ocena wpływu zmian strukturalnych
2.4 – Ocena i korekta metodyki

Transfer wiedzy
Zadania: 3.2 – Dobór najlepszych praktyk
3.3 – Badania pilotażowe
3.4 – Monitorowanie i ocena przyjętych modeli
3.5 – Upowszechnianie pakietów transferu wiedzy

8 Szkolenia
Zadania: 4.1 – Opracowanie programów szkoleń
4.2 – Prowadzenie szkoleń

Wykonawcy projektu

Zakład Użytkowania Lasu
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. 22 7150 346, fax. 22 7150 313

Partnerzy

Rola*)

Nr

Partner

Akronim

Kraj/miejscowość

 

Stowarzyszenia

   

K

1

European Network of Forest Entrepreneurs

ENFE

Niemcy, Ruetteberg

P

2

Qualifizierungsfonds Forstwirtschaft e. V.

QfF

Niemcy. Kassel

 

Przedsiębiorstwa (SMEs)

 

P

11

Waldwirtschaft Jacob OHG

WJ

Niemcy, Markneukirchen

P

12

Sundgaubois

SGB

Francja, Faverois

P

13

Harper Transport & Harvesting

HHT

Wielka Brytania, Insch

P

14

Czeslaw Dyduch

CD

Polska, Kraków

P

15

Il Forest

IL

Rumunia, Brebu

P

16

Wand Enterprises

WE

Irlandia, Galtymore

P

17

Gebr. Zweverink

GZ

Holandia, Hoog Soeren

P

18

Metsäurakointi Piirainen oy

MP

Finlandia, Vuokatti

P

19

Dunbergs Skogsservice AB

DS

Szwecja, Eksjo

P

20

Gorhin Ltd.

GR

Bułgaria, Lovech

 

Organizacje badawcze

   

P

3

Swedish University of Agricultural Sciences

SLU

Szwecja, Uppsala

P

4

Warsaw Agricultural University

SGGW

Polska, Warszawa

P

5

University of Freiburg

UoF

Niemcy, Freiburg

P

6

Forestry Commission Scotland

FC

Wielka Brytania, Edinburgh

P

7

Association Foret Cellulose

AFOCEL

Francja, Paryż

P

8

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik

KWF

Niemcy, Gross-Umstadt

P

9

Delo – Organisationsberatung

DELO

Niemcy, Kassel

P

10

Hudson Consulting Ltd

HCL

Wielka Brytania, Blairdaff

P

21

Instytut Badawczy Leśnictwa

IBL

Polska, Sękocin Stary

*) K – koordynator; P - partner

 

 

 

 

Materiały do pobrania