Drzewostany Zachowawcze w Lasach Państwowych

Baza zawiera zestawienie informacji o drzewostanach zachowawczych, zakwalifikowanych w Lasach Państwowych (DZLP).

 1. Baza - Drzewostany Zachowawcze w Lasach Państwowych.Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035", BLP-374.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Na bieżąco, w miarę uznawania nowych drzewostanów zachowawczych (ok. 10 rocznie).

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Numer DZLP;
 • Status DZLP mogący przyjąć wartość istnieje lub skreślony;
 • Rok skreślenia DZLP z rejestru IBL;
 • Rok uznania drzewostanu jako DZLP;
 • Udział poszczególnych gatunków w DZLP;
 • Powierzchnia DZLP w hektarach;
 • Mikroregion nasienny;
 • Adres leśny (nazwa RDLP, Nadl., Obrębu, Leśn., Oddziału, Pododdziału) otrzymany w danych do migracji;
 • Rok, w którym zaszła zmiana w powierzchni DZLP;
 • Zmiana w powierzchni DZLP wyrażona w hektarach;
 • Typ zmiany w powierzchni DZLP mogący przyjąć wartość dodanie, usunięcie, zwiększenie lub zmniejszenie;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres leśny.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 312
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych