Drzewostany Zachowawcze w Parkach Narodowych

Baza zawiera zestawienie informacji o drzewostanach zachowawczych, zakwalifikowanych w Parkach Narodowych (DZPN).

 1. Baza - Drzewostany Zachowawcze w Lasach Państwowych.Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035", BLP-374.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Na bieżąco, w miarę uznawania nowych drzewostanów zachowawczych (ok. 10 rocznie).

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Numer DZPN w rejestrze IBL;
 • Rok uznania drzewostanu jako DZPN;
 • Udział poszczególnych gatunków w DZPN;
 • Powierzchnia DZPN w hektarach;
 • Wiek drzewostanu;
 • Wysokość n.p.m.;
 • rok zmiany;
 • Zmiana w powierzchni DZPN wyrażona w hektarach;
 • Typ zmiany w powierzchni DZPN mogący przyjąć wartość dodanie, usunięcie, zwiększenie lub zmniejszenie;
 • Park Narodowy, Obwód, Leśnictwo, Oddział, Adres.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 312
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych