IBL
Dzień dla Szkół: „W Kręgu Mistrza – prof. Jana Jerzego Karpińskiego” w ramach XIX Festiwalu Nauki 2015

07
wrz
2015

W ramach XIX Festiwalu Nauki 2015 Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Technikum Leśnym w Białowieży zorganizował 7 września 2015 r. konkurs „W Kręgu Mistrza – prof. dr hab. Jana Jerzego Karpińskiego”.

Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Białowieży i Hajnówki z zaciekawieniem wysłuchała prezentacji wygłoszonych w sali konferencyjnej im. Profesora Jana Jerzego Karpińskiego 

    Konkurs był kontynuacją rozpoczętych wiosną tego roku obchodów 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa, w ramach których odsłonięto na gmachu Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży tablicę poświęconą pamięci Profesora Jana Jerzego Karpińskiego. Konkurs dla młodzieży puszczańskich szkół miał na celu upamiętnienie wybitnego uczonego-leśnika, profesora Jana Jerzego Karpińskiego, twórcy białowieskiej placówki Instytutu Badawczego Leśnictwa i jednocześnie wieloletniego dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.

    W Konkursie uczestniczyli uczniowie klas trzecich gimnazjalnych oraz uczniowie klas drugich ze szkół ponadgimnazjalnych. Zaproszeni też zostali, jako obserwatorzy, pracownicy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Do Parku Dyrekcyjnego w Białowieży, gdzie odbywała się część terenowa Konkursu, przybyli uczniowie z czterech szkół:

  • Publicznego Gimnazjum w Białowieży,
  • Technikum Leśnego w Białowieży,
  • I Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce,
  • Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

    Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9:00 w siedzibie Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. W oddanej do użytku wiosną br. sali konferencyjnej im. Prof. Jana Jerzego Karpińskiego prof. Jerzy M. Gutowski wygłosił referat na temat życia i twórczości prof. Karpińskiego. W dalszej części omówiono zakres badań prowadzonych przez Zakład Lasów Naturalnych, w tym nieco szerzej, rozpoczęty niedawno projekt LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” (mgr Ewa Zin). Informacje o Technikum Leśnym w Białowieży zaprezentował wicedyrektor tej szkoły – Mariusz Tokajuk.

Prezentacje pt. "Życie i twórczość Jana Jerzego Karpińskiego" oraz o badaniach prowadzonych w Zakładzie Lasów Naturalnych przedstawił prof. Jerzy M. Gutowski

Prezentację pt. "LIFE+ ForBioSensing PL: Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych" przedstawiła mgr Ewa Zin

Prezentację pt. "Technikum Leśne w Białowieży - szkoła z ponad 60-letnią historią" przedstawił wicedyrektor tej szkoły Mariusz Tokajuk

    Po zakończeniu części kameralnej uczniowie zostali podzieleni na 10 drużyn 9-10 osobowych. W każdej z nich byli reprezentanci wszystkich szkół, aby umożliwić integrację młodzieży. W sumie w konkursie brało udział 95 uczniów. Każda z drużyn musiała przejść w terenie przez 10 stanowisk, na których sędziowie prezentowali różne aspekty z życia lasu, leśnictwa i działalności naukowej IBL. W każdym takim punkcie musieli też odpowiedzieć na pytania dotyczące problematyki przypisanej danemu stanowisku, bądź wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Sędziami, którzy przygotowali stanowiska i zestawy pytań, byli pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa, Technikum Leśnego oraz wolontariusze spoza tych instytucji. Sędzią głównym Konkursu był Artur Sawicki z działu Informacji Naukowej i Promocji Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Zespół sędziowski konkursu "W Kręgu Mistrza - prof. Jana Jerzego Karpińskiego" wraz z Dyrektorem IBL dr. hab. Januszem Czerepko i Dyrektorem Technikum Leśnego w Bialowieży Panią Anną Kulbacką

   Przygotowano następujące stanowiska (konkurencje):

– SOKOLE OKO (sędzia: Wojciech Małachowski) – sprawdzenie celności oka każdego z uczestników drużyny w strzelaniu do tarczy (po 5 strzałów z broni pneumatycznej na strzelnicy znajdującej się w budynku Technikum Leśnego).

– Pomiar lasu (Karol Rzeczycki, Karolina Ciechańska) – określanie wysokości drzew różnymi metodami; prezentacja nowoczesnych przyrządów używanych do pomiaru lasu i drzewostanu: wysokościomierz ultradźwiękowy, dalmierz elektroniczny, busola, itp.

– PIĘTRA LASU (Izabela Sondej) – zlokalizowanie oraz podanie nazwy gatunkowej i rodzajowej roślin zielnych i krzewów z określeniem piętra, w jakim występują w lesie (rośliny z terenu Puszczy Białowieskiej).

– NASIONA I OWOCE (Krzysztof Sztabkowski) – rozpoznanie liści, owocostanów (owoców), nasion i dopasowaniu nasion do szyszek oraz podanie nazwy gatunku (tylko gatunki lasotwórcze).

– SKARBY NATURY (Kamila Grygiel) – na podstawie fragmentów rośliny, jej formy w postaci preparatu leczniczego, kosmetyku bądź produktu spożywczego uczniowie mieli określić gatunek rośliny, zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym oraz podać nazwę części rośliny, z której powstaje dany produkt; rozpoznawanie gatunków i rodzajów miodów.

– PTAKI (Michał Androsiuk) – rozpoznawanie piór ptasich, dopasowanie piór do zdjęć z gatunkami ptaków, rozpoznanie gatunków ptaków.

– DREWNO (Ewa Zin, Kamil Pilch) – określanie wieku drzew różnymi metodami; rozpoznanie próbek drewna rodzimych drzew gatunków iglastych i liściastych.

– OWADY (Krzysztof Sućko) – wiedza o owadach leśnych, rozpoznawanie rzędów, rodzin i gatunków owadów, budowa owadów; konkurencja sprawnościowa – przerzucenie ciężarka z liną przez gałąź (imitujące zawieszanie pułapek w koronach) za pomocą procy BIG Shot.

– Prof. J. J. Karpiński (Jerzy M. Gutowski) – test wiedzy o życiu i działalności prof. Jana J. Karpińskiego.

– GŁOSY ZWIERZĄT (Łukasz Kuberski) – rozpoznanie gatunków zwierząt na podstawie wydawanych przez te zwierzęta odgłosów (magnetofon).

    Po zakończeniu wszystkich konkurencji drużyny zebrały się przy ognisku, rozgrzewając się gorącą herbatą oraz zaspokajając głód pieczonymi nad ogniem kiełbaskami. Po podliczeniu punktów wytypowano zespoły, które zdobyły I, II i III miejsce. Każdy z uczestników zwycięskich drużyn otrzymał dyplom i nagrody (książki, foldery, koszulki itp.) ufundowane przez Dyrektora IBL, Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Kierownika projektu ForBioSensing (LIFE+). Wręczono też nagrodę specjalną – „Sokole Oko” – dla najlepszego strzelca. Upominki wręczono też opiekunom i gościom. Wszyscy uczestnicy oraz uczniowie z Technikum Leśnego, którzy pomagali w organizacji Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dyplomy i nagrody uczestnikom zwycięskich drużyn wręczyli dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko i dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży Pani Anna Kulbacka

    Na koniec głos zabrała Pani Anna Kulbacka, dyrektor Technikum Leśnego, która wyraziła swoje uznanie dla wiedzy uczestników oraz podziękowała organizatorom. Dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., rozwinął ten wątek, dziękując wszystkim uczestnikom, organizatorom i sponsorom za ich wkład i wysiłek związany z organizacją Konkursu. Wyraził też nadzieję, że impreza zostanie powtórzona w roku przyszłym, może w nieco poszerzonej formule, z udziałem wszystkich białowieskich placówek naukowych. O godz. 15:00 uczestnicy i goście rozjechali się do swoich miejsc zamieszkania.

 Na zakończenie konkursu przyszedł czas na wspólne zdjęcie organizatorów i uczestników "Dnia dla Szkół" 

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

 

Opracowanie: prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski

Zdjęcia: Artur Sawicki

TAGI: prof. jan j. karpiński jubileusz ibl edukacja zln


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »