ForFire

Niezawodny i tani system do wczesnego wykrywania oraz dokładnej lokalizacji pożarów lasu

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

-

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / Komórka wiodąca

Kierownik projektu

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

Niezawodny i tani system do wczesnego wykrywania oraz dokładnej lokalizacji pożarów lasu

Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, Program Szczegółowy SP4 – Możliwości, obszar wiedzy:
Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie niezawodnego, niedrogiego i dokładnego systemu wczesnego wykrywania pożarów w terenie, zwłaszcza w lasach. System ten będzie oparty na zintegrowanych kamerach VUV, co wpłynie na zwiększenie jego dokładności i obniżenie kosztów eksploatacji. Każda z kamer, czuła na widmo ultrafioletu próżniowego, będzie kosztować nie więcej niż 2000 euro, a więc o 92% mniej niż obecne rozwiązania (tj. systemy oparte na kamerach pracujących w paśmie widzialnym i podczerwonym lub wykorzystujące lasery).

Charakterystyka projektu

 W ramach projektu FORFIRE zostanie stworzony nowy system do wykrywania pożarów, wykorzystujący innowacyjne kamery czułe wyłącznie na widmo ultrafioletu próżniowego (nie reagujące na promieniowanie słoneczne). Nowa kamera będzie oparta na technologii światłoczułego gazu jonizującego i półprzewodnikowych detektorów, z użyciem lub bez użycia odpowiednich filtrów.
        Wykorzystanie nowego czujnika, razem z bardzo efektywnym algorytmem do rozpoznawania obrazów, umożliwi stworzenie systemu wczesnego wykrywania pożarów wraz z ich dokładną lokalizacją, przy znikomym procencie fałszywych alarmów (0,1%), co będzie zdecydowanym postępem w stosunku do stanu obecnego. Zostanie to osiągnięte przez wykorzystanie ultrafioletu próżniowego (VUV) widma elektromagnetycznego (przy długościach fali od 140 do 240 nanometra).
Zaletą tego podejścia jest fakt, że na Ziemi jedynym źródłem promieniowania z tego zakresu widmowego są płomienie ognia, a więc nie wystąpią zakłócenia powodowane przez inne źródła, w tym słońce.
        System FORFIRE będzie się składał z detektorów rozmieszczonych w terenie, złożonych z dwóch rodzajów czujników obrazu: zwykłych kamer CCD oraz kamer VUV (czułych na promieniowanie VUV emitowane przez ogień). Kamery te, montowane na głowicach obrotowo-uchylnych (PTU), umożliwią obserwację terenu z wierzchołka wieży obserwacyjnej (choć możliwe będzie również wykorzystanie w tym celu masztów telefonii komórkowej, wysokich budynków, samolotów obserwacyjnych lub innych odpowiednich miejsc).
        Kamery CCD i VUV będą fotografować obszar, w którym zauważono pożar. Obrazy te będą przesyłane standardowymi metodami (światłowodem lub kablem koncentrycznym) do znajdującego się na wieży komputera, który przeanalizuje zobrazowanie VUV pod kątem wykrycia pożaru. W wypadku wykrycia pożaru system automatycznie powiadomi o tym punkt alarmowo-dyspozycyjny, do którego za pomocą standardowych protokołów przekazane zostaną również zobrazowania wraz z dodatkowymi danymi (czas, lokalizacja). Zdjęcia te zostaną poddane obróbce i scaleniu, w wyniku czego zostanie uzyskany rzeczywisty obraz terenu, z dokładną lokalizacją lasu. Tak więc dyżurni otrzymają wszelkie informacje potrzebne do podjęcia akcji gaśniczej.

Zakres uczestnictwa IBL

Zadanie (WP) 1. Pogłębienie wiedzy z zakresu modeli pożaru odwzorowywanych przy użyciu ultrafioletu
Zadanie (WP) 2. Wstępna ocena fazy laboratoryjnej systemu FORFIRE w warunkach terenowych
Zadanie (WP) 7. Końcowa ocena przemysłowego prototypu
Zadanie (WP) 8. Rozpowszechnienie i eksploatacja systemu
Zadanie (WP) 9. Zarządzanie konsorcjum i projektem

Wykonawcy projektu

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. 22 7150 402
fax. 22 7150 422
dr inż. Józef Piwnicki
dr hab. Ryszard Szczygieł
mgr inż. Mirosław Kwiatkowski

Partnerzy

Rola

Nr

Partner

Akronim

Kraj/ miejscowość

K

1.

Irish Precision Optics

IPO

Irlandia, Cork

P

2.

HERON Technologies

HERON

Francja, Orlean

P

3.

OPTOELECTRONICA

OPTOEL

Rumunia, Magurele

P

4.

PINDIATEC, S.L.

Poligono de Trascueto, CEMCAM

PINDIATEC

Hiszpania, Revilla de Camargo

P

5.

Instytut Badawczy Leśnictwa

FRI

Polska, Sękocin Stary

P

6.

COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE

CEA

Francja, Paryż

P

7.

Instituto de Tecnologías Avanzadas

ITAV

Hiszpania, Logrono

P

8.

UNIVERSITY OF ATHENS

UOA

Grecja, Ateny