Gleby leśne

Baza zawiera zestawienie informacji o właściwościach chemicznych gleb na siedliskach lasowych, borowych oraz górskich.

  1. Baza - Biochemia gleb leśnych
  1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
  • Dane laboratoryjne, baza zamknięta.

  1. Gromadzone dane (atrybuty):
  • Baza składająca się z kolejnych podbaz:
  • Gleby leśne_siedliska lasowe;
  • Gleby leśne_siedliska górskie.
  1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
  • 1
  1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

Grażyna Olszowska