Gleby Leśne_siedliska górskie

Baza zawiera zestawienie informacji o właściwościach chemicznych gleb na siedliskach górskich.

 1. Baza - Gleby Leśne_siedliska górskie. Aktywność biologiczna gleb leśnych w drzewostanach świerkowych i mieszanych na siedliskach BMG, LMG i LG na terenie Beskidu Śląskiego, 24.05.20.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Dane laboratoryjne, baza zamknięta.

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • RDLP, Nadleśnictwo, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Warstwa gleby mogąca przyjąć wartość 0-5 cm lub 5-15 cm;
 • Poziom gleby mogący przyjąć wartości OFH, AB lub AE;
 • Kwasowość gleby wyrażona pH KCL;
 • Kwasowość gleby wyrażona pH H2O;
 • Wskaźnik zawartości węgla w %;
 • Wskaźnik zawartości azotu w %;
 • Numeryczna proporcja pomiędzy zawartością węgla i azotu;
 • Wskaźnik zwartości tlenku fosforu w %;
 • Udział kationów sodu w kompleksie sorpcyjnym wyrażony w (cmol(+)kg);
 • Udział kationów potasu w kompleksie sorpcyjnym wyrażony w (cmol(+)kg);
 • Udział kationów wapnia w kompleksie sorpcyjnym wyrażony w (cmol(+)kg);
 • Udział kationów magnezu w kompleksie sorpcyjnym wyrażony w (cmol(+)kg);
 • Suma kationów;
 • Hydrolityczna kwasowość gleby;
 • Pojemność sorpcyjna gleby;
 • Udział kationów zasadowych w %.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 81
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

Grażyna Olszowska