Hodowla lasu

Baza zawiera informacje pochodzące z pomiarów powierzchni próbnych (PP) aktualizowanych okresowo (w zależności od finansowania badań) w ramach badań dotyczących więźby sadzenia, a w przypadku powierzchni których drzewostan wszedł w okres trzebieżowy – w ramach badań „trzebieżowych”.

 1. Baza - Hodowla lasu. Więźba sadzenia sosny zwyczajnej. Trzebieże w drzewostanach sosny zwyczajnej.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Pomiary terenowe z użyciem kolektorów. Częstotliwość zasilania jest zależna od finansowania badań.

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Nominalna odległość miedzy rzędami na badanej działce;
 • numer działki na powierzchni;
 • Enumerat bloku na danej powierzchni;
 • długość działki;
 • szerokość działki;
 • numer drzewa w rzędzie;
 • numer rzędu w którym znajduje się drzewo;
 • odległość rzędu od rzędu zerowego;
 • odległość drzewa w rzędzie od drzewa zerowego w tym samym rzędzie;
 • Informacja opisujący czy dane drzewo zostało usunięte, czy nie;
 • data pomiaru;
 • pierśnica N-S;
 • pierśnica W-E;
 • całkowita wysokość drzewa;
 • wysokość podstawy żywej korony;
 • Enumerat opisujący typ badania do którego wykonywany jest pomiar;
 • Enumerat opisujący klasę biosocjalną danego drzewa w momencie pomiaru;
 • Enumerat opisujący jakość korony drzewa w momencie pomiaru;
 • Enumerat opisujący jakość pnia drzewa w momencie pomiaru;
 • Enumerat opisujący klasę biosocjalną danego drzewa w momencie pomiaru;
 • wartość_pom_korony_m.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 142492
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Więźba – dr inż. Wojciech Gil,. Trzebieże – Dr inż. Tadeusz Zachara