I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Patologii Owadów

06
mar
2012

W dniach 6-7 marca 2012 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Patologii Owadów nt. "Stan obecny i kierunki rozwoju badań z zakresu patologii owadów w Polsce".

    Konferencja zorganizowana została przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Jej głównym celem była integracja krajowych ośrodków badawczych zajmujących się patologią owadów, w celu:

- tworzenia zespołów badawczych pozyskujących środki finansowe na badania z funduszy krajowych i zagranicznych,

- wymiany informacji ułatwiającej współpracę i korzystanie z infrastruktury badawczej jednostek,

- wspólnego przygotowywania publikacji.

    Konferencja była skierowana do wszystkich pracowników nauki zajmujących się patologią owadów. W spotkaniu udział wzięło około 60 osób z 15 uczelni oraz instytutów naukowych.

    W pierwszym dniu obrad wszystkich uczestników powitali organizatorzy konferencji oraz dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Program konferencji obejmował 4 bloki tematyczne.

1. Historia patologii owadów w Polsce.

2. Stan obecny i kierunki badań prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych.

3. Współpraca w zakresie badań i pozyskiwania funduszy (dyskusja).

4. Sesja posterowa.

Patologia owadów

Uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji z Zakresu Patologii Owadów

 

    Właściwe obrady rozpoczęły się prezentacją referatów zamawianych przestawiających historię wieloletnich badań prowadzonych przez wybitnych naukowców zajmujących się patologią owadów. Przedstawione zostały następujące referaty:

"Wykorzystanie entomopatogenicznych mikroorganizmów w ochronie lasu"

Prof. dr hab. Barbara Głowacka (Instytut Badawczy Leśnictwa)

"Wykorzystanie entomopatogenicznych grzybów w ochronie roślin"

Prof. dr hab. Cecylia Bajan (Centrum Badań Ekologicznych PAN)

Prof. dr hab. Stanisław Bałazy (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN)

"Wykorzystanie entomopatogenicznych nicieni w ochronie roślin"

Prof. dr hab. Marek Tomalak (Instytut Ochrony Roślin PIB)

Prof. dr hab. Magdalena Jaworska (Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie)

"Wykorzystanie entomopatogenicznych wirusów w ochronie roślin"

Prof. dr hab. Jadwiga Ziemnicka (Instytut Ochrony Roślin PIB)

    Następnie zaprezentowane zostały główne kierunki badawcze ośrodków naukowych prowadzących lub współuczestniczących w badaniach z zakresu chorób owadów powodowanych przez patogeny (bakterie, grzyby, wirusy i nicienie) oraz biologicznych metod ochrony roślin. Swoje prezentacje przedstawili reprezentanci:

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Państwowego Zakładu Higieny,

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW,

Instytutu Parazytologii PAN im. Witolda Stefańskiego,

Instytutu Ochrony Roślin - PIB,

Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,

Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie,

Uniwersytetu Warszawskiego,

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Instytutu Badawczego Leśnictwa.

    W drugim dniu obrad odbyła się dyskusja nad możliwościami tworzenia wspólnych projektów finansowanych przez fundusze europejskie. Omówiono również zakres prac związanych z przygotowaniem materiałów pokonferencyjnych, a także opracowaniem nowego podręcznika stanowiącego kompendium wiedzy z zakresu patologii owadów. Konferencja zakończyła się prezentacją 20 posterów. Ich autorzy mieli możliwość omówienia najważniejszych badań, czemu towarzyszyła gorąca dyskusja.

    Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim za uczestnictwo oraz za przedstawione referaty, postery i dyskusję, które - mamy nadzieję - przyczyniły się do promocji wspólnych prac i badań.

 

 


"Organizacja I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów na terenie województwa mazowieckiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23505,00 zł"

 

Oprac. dr hab. Iwona Skrzecz
Fot.: Leszek Kruczek

 

Pliki do pobrania (PDF):

Referaty wygłoszone podczas I Ogólnopolskiej Konferencji z Zakresu Patologii Owadów

FOTOGALERIA

 

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 6 marzec 2012 00:00 - 7 marzec 2012 00:00
Zarejestruj się