II Sesja Wszechnicy Łowieckiej pt. „Co dalej z łowiectwem w Polsce?”

01
mar
2017

1 marca 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się II Sesja Wszechnicy Łowieckiej pt. „Co dalej z łowiectwem w Polsce?”.

Temat sesji: „Co dalej z łowiectwem w Polsce?"
Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Okarma
dr hab. Zbigniew Borowski

Wystąpienia główne:

 1. Mgr inż. Wiktor Szmulewicz (Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych) - „Najważniejsze problemy na styku rolnictwa i łowiectwa".

 2. Mgr inż. Michał Wójcik (Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód) - „Zmiany w prawie łowieckim dotyczące szkód łowieckich – konsekwencje dla Skarbu Państwa, rolników i myśliwych".

 3. Dr Paweł Nasiadka (SGGW) - „Ocena liczebności dzików w październiku 2016 r. – jak polityka wpływa na łowiectwo i rolnictwo?".

 4. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny) - „Afrykański pomór świń – czy myśliwi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu?".

 5. Prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN) - „Najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w Polsce".

Więcej informacji: http://wszechnicalowiecka.ibles.pl/

Szczegóły

 • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary
 • Termin: 1 marzec 2017 10:00 - 1 marzec 2017 15:00
 • Opiekun wydarzenia: Katarzyna Tkaczyk
 • e-mail: K.Tkaczyk@ibles.waw.pl
 • telefon: 22 7150 610
Zarejestruj się

Szczegółowe informacje

    Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa przez zakładkę „Rejestracja on-line" do 24 lutego 2017 r. Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpłaty za udział w sesji. Koszt uczestnictwa w sesji wynosi 150 zł od osoby.

    W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają:

 • udział w obradach,
 • serwis kawowy i ciepły poczęstunek,
 • materiały konferencyjne.

Wpłaty za udział w sesji prosimy dokonywać w terminie do 24 lutego 2017 r. na konto BH SA VI O/Warszawa o numerze: 57 1030 1061 0000 0000 0078 8401.

W tytule przelewu prosimy wpisać: 2. Wszechnica Łowiecka oraz imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z udziału po 24 lutego 2017 r. organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.


Aktualne wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych"

19
paź
2017

Seminarium ma na celu zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych”, który był realizowany w latach 2013–2017 na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych....więcej »