IBL
Instytut Badawczy Leśnictwa na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM

21
paź
2017

Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, które trwały od 17 do 19 października 2017 r., to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska w Polsce i w Europie.

   Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM była „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody". W otwarciu wydarzenia udział wziął prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

   Uczestnicy poznańskich targów mogli wziąć udział w licznych konferencjach i panelach dyskusyjnych, jak również odwiedzić stoiska wystawców z 14 krajów. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 wystawców.

   Drugi dzień targów rozpoczął panel dotyczący leśnych gospodarstw węglowych (LGW). Uczestniczyli w nim m.in.: prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska, dr inż. Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, mgr inż. Wiesław Krzewina - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, (Koordynator projektu rozwojowego „Leśne Gospodarstwa Węglowe"), prof. dr hab. Janusz Olejnik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. Jarosław Socha - Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Polski pomysł na neutralność klimatyczną – Leśne Gospodarstwa Węglowe"

   Moderatorem spotkania był prof. dr hab. Jacek Hilszczański, zastępca dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, dzięki pilotażowemu projektowi Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW).

Rozmowy panelowe moderował prof. dr hab. Jacek Hilszczański, zastępca dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych

   Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko zwrócił uwagę, że koncepcja LGW znalazła też odzwierciedlenie w wynegocjowanym w 2015 r. Porozumieniu Paryskim. Wpisanie lasów w treść załącznika do konwencji jakim jest Porozumienie Paryskie to duża zasługa Polski, a wdrażanie projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych przez Lasy Państwowe to przed wszystkim wypełnienie międzynarodowych zobowiązań – podkreślił Minister Środowiska. 

„Dzięki koncepcji leśnych gospodarstw węglowych możemy uzyskać postulowaną przez Porozumienie Paryskie neutralność klimatyczną. Europa i świat powinny być zainteresowane tym projektem" –podkreślił Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko

   Zakres tematyczny targów był bardzo szeroki. Ekspozycje dotyczyły: zagospodarowywania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, energii, techniki komunalnej, dbania o czyste powietrze oraz ekologicznego transportu.

   Na Targach POL-ECO SYSTEM wspólną ofertę naukowo-badawczą prezentowały również instytuty nadzorowane przez Ministrowo Środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – PIB,Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIBi Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, pod hasłem: NATURAlnie Nauka". Stoiska instytutów cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a pracownicy poszczególnych jednostek naukowych mogli przekazać informacje z szerokiego zakresu swojej działalności: od klimatologii i geologii, poprzez ochronę środowiska, po wiedzę o lasach i gospodarce leśnej.

Stoisko Instytutu Badawczego Leśnictwa reprezentowali dr inż. Joanna Szewczykiewicz i mgr inż. Artur Sawicki z Działu Informacji Naukowej i Promocji

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się oferta wydawnicza IBL

   W targach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się środowiskiem, w tym m.in: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Stoisko IBL odwiedził Pan Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor IBL, prof. dr hab. Jacek Hilszczański, zastępca dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych i prof. dr hab. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie

   Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas Targów POL-ECO SYSTEM.

 

Tekst i zdjęcia: mgr inż. Artur Sawicki

TAGI: pol-eco ibl targi ochrony środowiska mtp pol-eco system naturalnie nauka współpraca


Więcej Informacji

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »

Nadanie tytułu profesora Pani Dorocie Hilszczańskiej

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk rolniczych Pani Dorocie Hilszczańskiej, pracownikowi IBL....więcej »

Nagroda 18 MFFP dla filmu „Życie drzewa”!

Z dumą informujemy, że film „Życie drzewa”, wykonany na potrzeby projektu Forbiosensing, zdobył nagrodę dla filmu o charakterze edukacyjnym!...więcej »

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Kolku

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 6 października 2020 r. zmarł prof. dr hab. ANDRZEJ KOLK....więcej »