IBL
Międzynarodowa współpraca Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu – z wizytą w Pradze i Rzepinie

18
cze
2019

Podróże kształcą i dlatego w działalności Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (LOPL) dużą wagę przywiązujemy do współpracy międzynarodowej.

   Na początku czerwca br. pracownicy Laboratorium przebywali w Czechach na zaproszenie Katedry Ochrony Lasu i Entomologii Praskiego Uniwersytetu Rolnego (Česká zemědělská univerzita v Praze)., a następnie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszenia ForestFireWatch, zrzeszającego leśników i strażaków ochotników z północnych Niemiec.

   Uniwersytet miał swoje początki w 1906 r., a Wydział Leśny i Technologii Drewna (w skład, którego wchodzi Katedra Ochrony Lasu i Entomologii) powstał w 1951 r. Znajduje się on na obrzeżach Pragi (dzielnica Suchodol), a powierzchnia kampusu liczy 35 ha. Na sześciu wydziałach kształci się około 20 tysięcy studentów (w tym 2000 studentów na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna) oraz 700 doktorantów. Pracownicy Katedry oprócz tradycyjnych przedmiotów jak ochrona lasu i entomologia, wzbogacili program studiów o aspekty ochrony przeciwpożarowej lasu. W tym roku uzyskali także akredytację na utworzony nowy kierunek studiów doktoranckich z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu i materiałów pochodzenia drzewnego. Miłym zaskoczeniem dla nas był fakt wykorzystania w programie nauczania, jako przykładowego, polskiego systemu ochrony przeciwpożarowej lasu, w którego organizację istotny wkład wniosło LOPL. Ostatnie projekty realizowane w Katedrze dotyczyły zagadnień związanych z zaopatrzeniem wodnym, dojazdami pożarowymi, analizami statystycznymi występowania pożarów lasu oraz zasad techniki i taktyki gaszenia pożarów lasu.

   Z Katedrą współpracujemy od dwóch lat i w tym czasie dwukrotnie gościliśmy czeskich kolegów, zapoznając ich z polskim systemem ochrony przeciwpożarowej lasu i prowadzonymi badaniami oraz działalnością edukacyjną. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy również staż doktorancki.

   Podczas wizyty w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pradze mogliśmy się zapoznać z zintegrowanym systemem ochrony, obejmującym również ochronę przeciwpożarową lasów, który zapewniają jednostki zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. Brak jest uregulowań formalnych, dotyczących infrastrukturalnego przygotowania lasów na wypadek pożaru, które spoczywałyby na służbie leśnej. Obszarami stwarzającymi największe zagrożenie pożarowe są drzewostany sosnowe i świerkowe. Codzienną ocenę ryzyka pożarowego, w pięciostopniowej skali, opracowuje Czeski Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny. W czeskich lasach (około 36% stanowi własność prywatną) w latach 2010-2018 powstało 10 788 pożarów (99% to pożary pokrywy gleby) na powierzchni 2951 ha. Do gaszenia używany jest przede wszystkim sprzęt naziemny (w tym: samochody na podwoziu Tatra 815, samochody wężowe, pompy dużej wydajności, zbiorniki rozkładane 20 tys. litrów) oraz 3 śmigłowce i 2 samoloty AN-2. Za ciekawostkę można uznać to, że Czeska Straż Pożarna (Hasicky Zachranny Sbor) opracowała powszechnie dostępną aplikację pozwalającą zgłosić wypalanie pozostałości roślinnych, co jest traktowane jako forma oddziaływania prewencyjnego.

Potężna Tatra CZS 40 ze wzmocnioną kabiną - mimo, że gabaryty nie ułatwiają pracy w lesie to jednak nie można odmówić jej zdolności gaśniczych

W Czechach nadal pozostaje (i słusznie) w czynnej służbie ciężki sprzęt gaśniczy na podwoziu gąsienicowym przeznaczony do pracy w trudnych warunkah leśnych

Na wyposażeniu Wydziału Leśnego i Drzewnego znajduje się nawet symulator harvestera i forwardera

Mikroskop elektronowy w niewykończonym jeszcze pawilonie tzw. Hi-Tech

Doświadczalna hodowla korników.

   Prosto z Pragi udaliśmy się do Rzepina, gdzie na zaproszenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia ForestFireWatch, zrzeszającego leśników i strażaków ochotników z północnych Niemiec. Ich dwudniowa wizyta o charakterze studyjnym miała na celu zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem polskiego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów oraz wymianę dobrych praktyk, dotyczących gaszenia pożarów z wykorzystaniem lekkich samochodów patrolowo-gaśniczych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele DGLP, regionalnych dyrekcji LP w Szczecinie i Zielonej Górze oraz gospodarze – leśnicy z Nadleśnictwa Rzepin. Podczas części kameralnej spotkania przedstawiono organizację ochrony przeciwpożarowej lasu w Polsce, w szczególności część dotyczącą lekkich samochodów patrolowo-gaśniczych. Pracownicy LOPL przedstawili specyfikację techniczną nowo zakupionych lekkich samochodów patrolowo-gaśniczych na podwoziu Ford Ranger. Dzień terenowy w całości poświęcony został na wizytę w Leśnej Bazie Lotniczej w Rzepinie, gdzie strażacy z Niemiec mieli okazję obejrzeć punkt alarmowo-dyspozycyjny, samolot gaśniczy M-18 Dromader w akcji, a także różne wersje lekkich samochodów patrolowo-gaśniczych oraz średni samochód gaśniczy należący do Nadleśnictwa Rzepin. Członkowie stowarzyszenia ForestFireWatch zaprezentowali stronie polskiej taktykę przeprowadzania kontrolowanego wypalania na specjalnie do tego przygotowanym odcinku skoszonej i wysuszonej trawy.

Prezentacja punktu alarmowo-dyspozycyjnego

Demonstracja działania działka gaśniczego zamontowanego na średnim samochodzie gaśniczym

Prezentacja nowego samochodu patrolowo-gaśniczego na podwoziu Ford Ranger

Smużenie wykonane przez samolot gaśniczy Dromader

Prezentacja taktyki przeprowadzania kontrolowanego wypalania przez członków ForestFireWatch

Uczestnicy spotkania dwustronnego w Rzepinie na tle samolotu gaśniczego Dromader

 

Opracowanie i zdjęcia: Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

TAGI: ppoż współpraca międzynarodowa lopl


Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »