IBL
Nadanie tytułu profesora Pani Dorocie Hilszczańskiej

12
lis
2020

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk rolniczych Pani Dorocie Hilszczańskiej, pracownikowi IBL.

   5 listopada br. podczas 25. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017–2021 Pani Prof. dr hab. Dorota Hilszczańska odebrała gratulacje w związku z nadaniem Jej przez Prezydenta RP tytułu profesora nauk rolniczych.

   Pani Profesor jest pracownikiem naukowym Zakładu Ekologii Lasu IBL, od wielu lat zajmuje się badaniem różnorodności zbiorowisk grzybów ektomikoryzowych i rozwojem podziemnych grzybów ektomikoryzowych, jak również zakładaniem i prowadzeniem plantacji truflowych.

   Jest członkiem wielu zespołów krajowych i międzynarodowych, autorką ponad 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest również kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie  Badawczym Leśnictwa.

   Serdecznie gratulujemy i życzymy Pani Profesor dalszych sukcesów naukowych!

TAGI: profesor nominacje awanse naukowe ibl


Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »