Opracowanie: IBL
IBL
Narada Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

19
kwi
2008

W dn. 19-20 IV 2008 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się, zorganizowana przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność", narada przewodniczących Komisji Zakładowych . ( W obradach brała udział kol. Ewa Lewandowska.)

Spotkanie dotyczyło głównie ‘Projektu założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego" przedstawionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Omawiano: perspektywy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, konsekwencje dla JBR-ów prawnych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym, sprawy JBR-ów podlegających konsolidacji i komercjalizacji z odniesieniem do poszczególnych resortów.


Więcej Informacji

Zapomniane ślady w Puszczy

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Zapomniane ślady w Puszczy” związanego z badaniami na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO....więcej »

Z okazji zblizających się Świąt Wielkanocnych

Serdeczne życzenia pomyślności, zdrowia, wielu radości i sukcesów w realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń...więcej »

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »