IBL
Nowa Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025.

02
lis
2021

27 października 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025.

Józef Kubica  – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

   Posiedzenie swoim wystąpieniem uświetnił Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Natomiast Janusz Łogożny, Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a zarazem członek RN IBL, odczytał gratulacje nowo wybranym członkom Rady Naukowej i życzenia owocnych obrad, złożone przez Edwarda Siarkę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025

   Po uchwaleniu Regulaminu RN IBL, członkowie Rady wybrali ze swojego grona Prezydium. Przewodniczącym Rady Naukowej IBL został prof. dr hab. Janusz Sowa, Jego Zastępcami: prof. dr hab. Iwona Skrzecz oraz prof. dr hab. Wojciech Grodzki, a Sekretarzem prof. dr hab. Dorota Hilszczańska.

Prezydium Rady Naukowej IBL, kadencji 2021-2025

 Szczegółowe informacje na temat składu RN IBL oraz stałych komisji znajdą Państwo tutaj: http://www.ibles.pl/web/guest/rada-naukowa1;jsessionid=aDXdlIA531k-nbh2dm3ObQjZ

   Wszystkim Członkom Rady Naukowej IBL serdecznie gratulujemy.

opracowanie: Małgorzata Brzozowska

zdjęcia: Katarzyna Tkaczyk

TAGI: ibl rada naukowa


Więcej Informacji

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Szkołą Główną Służby Pożarniczej

1 grudnia 2021 r. została podpisana umowa o wspólnej organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasów” pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Szkołą Główną Służby Pożarniczej....więcej »

Nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”. Program studiów obejmuje podstawy genetyki drzew leśnych, hodowlę selekcyjną oraz ochronę bioróżnorodności genetycznej w lasach w kontekście zmian klimatu....więcej »

Nowa Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025.

27 października 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025....więcej »

Wydanie nowej wersji QGIS - QGIS 3.22 BIałowieża, darmowego systemu informacji geograficznej na obchody stulecia Białowieskiego Parku Narodowego

QGIS jest przyjaznym dla użytkownika, otwartoźródłowym i darmowym Systemem Informacji Geograficznej (GIS). Oprogramowanie służy do przeglądania, edytowania i analizowania danych przestrzennych oraz tworzenia map. Zakłada usprawnienie procesów związanych z mapami, takich jak: wyszukiwanie obiektów, analizę materiałów czy także podejmowanie decyzji....więcej »