IBL
O biologii i systematyce muchówek

04
maj
2016

W dniach 15-17 kwietnia 2016 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyła się IX Konferencja Dipterologiczna „Biologia i systematyka muchówek” oraz XXXV Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

      Celem spotkania było zaprezentowanie krajowych badań nad biologią i systematyką przedstawicieli różnych grup muchówek. W konferencji wzięło udział wielu specjalistów reprezentujących kilkanaście ośrodków naukowych. Zaprezentowane zostały 22 referaty w trakcie trzech sesji naukowych.


Uczestnicy IX Konferencji Dipterologicznej

      Konferencję otworzył Dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., który po przywitaniu uczestników przedstawił prezentację dotyczącą historii powstania i działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa.


Dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw.

      W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

I sesja referatowa prowadzona przez prof. dr. hab. Ryszarda Szadziewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego

Piotr Tykarski (Uniwersytet Warszawski) - Projekt „Mapa Bioróżnorodności” i inicjatywa „Diptera Poloniae”, czyli o możliwościach usprawnienia dostępu do informacji o muchówkach Polski.
Cezary Bystrowski, Alicja Sierpińska, Grzegorz Tarwacki (Instytut Badawczy Leśnictwa)  - Dexia rustica (Fabricius, 1775) (Diptera: Tachinidae) – parazytoid pędraków chrabąszczy z rodzaju Melolontha spp.
Sylwia Chomicka (Uniwersytet w Białymstoku) - Rączyce (Tachinidae) jako parazytoidy rusałek (Nymphalidae) związanych z pokrzywą zwyczajną (Urtica dioica).
Magdalena Cielniak, Katarzyna Pochrząst,
Tadeusz Zatwarnicki (Uniwersytet Opolski)- Filogeneza plemienia Discocerinini (Diptera: Ephydridae).
Piotr Gadawski (Uniwersytet Łódzki) - Taksonomia integratywna w badaniach bogatych gatunkowo i masowo występujących taksonów - różnorodność i wzorce filogenetyczne rozmieszczenia ochotkowatych (Chironomidae) w ekologicznie młodym jeziorze i związanym z nim starym systemie źródeł.
Marcin Piwczyński, Krzysztof Szpila, Andrzej Grzywacz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  - Rekonstrukcja filogenezy Sarcophagidae i Muscidae (Diptera) – problemy i kierunki rozwoju.
Anna Janicka, Maria Grochowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Wstępna analiza stopnia porażenia źdźbeł trzciny pospolitej Phragmites australis (Cav. ex Steud.) przez muchówki z rodzaju Lipara (Diptera, Chloropidae) na Wyżynie Lubelskiej.
Iwona Słowińska, Andrzej Palaczyk (Uniwersytet Łódzki) - Przegląd gatunków z grupy Wiedemannia braueri (Empididae, Clinocerinae).
Cezary Bystrowski (Instytut Badawczy Leśnictwa) - Rezerwat „Modrzewina” w Małej Wsi koło Grójca.


Prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki - Uniwersytet Opolski

II sesja referatowa prowadzona przez dr. Andrzeja J. Woźnicę

Anna Klasa - Polskie gatunki z rodzaju Chaetorellia (Tephritidae: Terelliini).
Katarzyna Kopeć, Iwona Kania, Wiesław Krzemiński - Nowe gatunki Limoniidae z bursztynu dominikańskiego i meksykańskiego.
Ewa Krzemińska (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie), Ouafaa Driauach, Boutaïna Belqat (Uniwersytet Abdelmalek Essaadi, Maroko)- Jedno oko na Maroko czyli Trichocera na południowych rubieżach Palearktyki (Diptera: Trichoceridae).
Maciej Krzyżyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Zmiany w użyłkowaniu skrzydeł u łowikowatych (Diptera: Asilidae) Torunia i okolic.
Łukasz Emil Mielczarek, Adam Tofilski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) - Rozpoznawanie podrodzin i plemion bzygowatych (Diptera: Syrphidae) na podstawie pomiarów skrzydeł.
Krzysztof Szpila, Kamran Akbarzadeh, Marcin Piwczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)- Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae) Iranu – stan poznania i potencjalne perspektywy badań.
Kornelia Skibińska (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie) - Nowe znaleziska przedstawicieli rodziny Tanyderidae (Diptera) w bursztynie bałtyckim.


Prof. dr hab. Stefan Niesiołowski - Uniwersytet Łódzki

III sesja referatowa prowadzona przez prof. dr. hab. Krzysztofa Szpilę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Agnieszka Soszyńska-Maj (Uniwersytet Łódzki), Andrzej J. Woźnica (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - Stan poznania zimnolubnych muchówek z rodziny błotniszkowatych (Heleomyzidae) w Polsce i Europie.
Ryszard Szadziewski (Uniwersytet Gdański), Larisa V. Golovatyuk, Elżbieta Sontag, Aleksandra Urbanek, Tatiana D. Zinchenko (Instytut Ekologii w Komzinie, Rosja) - Morfologia i ekologia stadiów rozwojowych palearktycznego kuczmana Palpomyia schmidti (Diptera: Ceratopogonidae).
Andrzej Grzywacz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Wpływ temperatury otoczenia na tempo rozwoju Fannia canicularis (Linnaeus) (Diptera: Fanniidae).
Andrzej J. Woźnica (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Agnieszka Soszyńska-Maj (Uniwersytet Łódzki) - Przegląd krajowych gatunków muchówek grupy gatunkowej „lurida" rodzaju Suillia R.-D., 1830 (Diptera: Heleomyzidae).
Dominika Wyborska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Wykorzystanie metod taksonomii molekularnej w identyfikacji muchówek nekrofagicznych.
Robert Żóralski - Dasysyrphus Enderlein 1938 (Diptera: Syrphidae) – rodzaj trudny taksonomicznie.


Prof. dr hab. Ryszard Szadziewski - Uniwersytet Gdański

      W drugim dniu Konferencji uczestnicy wzięli udział w wyjeździe terenowym do rezerwatu „Modrzewina” położonego w Nadleśnictwie Grójec (gmina Belsk Duży). W trakcie wycieczki podziwiano sędziwe okazy modrzewi rosnące na terenie tego interesującego obiektu i korzystano z wiosennej aury oraz pięknej, słonecznej pogody. Część uczestników włączyła się aktywnie w poznawanie fauny muchówek rezerwatu, na podstawie uzyskanego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozwolenia na ich odłów.


„Mierzenie modrzewia” dr Waldemar Mikołajczyk - Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz dr inż. Cezary Bystrowski - Instytut Badawczy Leśnictwa (po prawej) (fot. A. Klasa)

 


Dr Paweł Trzciński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

      W trakcie wieczornych spotkań zaprezentowane zostały sprawozdania z wyjazdów badawczych do Iranu i Australii, których autorem był prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
      W opinii uczestników Konferencji, czas spędzony w Instytucie Badawczym Leśnictwa był udany, przede wszystkim wygłoszono wiele interesujących referatów. W trakcie spotkania była też okazja do wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatów badawczych, czy nawiązywania nowych kontaktów oraz planowania dalszych prac badawczych.
       Kolejnym ważnym wydarzeniem entomologicznym współorganizowanym przez Instytutu Badawczy Leśnictwa będzie 50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu OCHRONA OWADÓW W POLSCE, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2016 r. w Sękocinie Starym. Serdecznie zapraszamy!


Organizator IX Konferencji Dipterologicznej
dr inż. Cezary Bystrowski – Zakład Ochrony Lasu IBL

 

Konferencja Dipterologiczna "Biologia i systematyka muchówek" –  streszczenia referatów (plik pdf do pobrania)

Opracowanie: Cezary Bystrowski
Zdjęcia: Anna Klasa, Leszek Kruczek

TAGI: ibl dipterologia konferencja


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »