Opracowanie: mgr inż. Artur Sawicki ZIN
IBL
Obchody Jubileuszu 80-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

11
cze
2010

11 czerwca 2010 r. odbyły się obchody 80-lecia istnienia Instytutu Badawczego Leśnictwa, jednego z najstarszych instytutów naukowych w Polsce, który został powołany do życia w 1930 r. dzięki staraniom leśników polskich.

    Na obchody Jubileuszu Instytutu przybyli licznie naukowcy, a wśród nich ci, którzy stworzyli podstawy naukowe nowoczesnego leśnictwa, przedstawiciele znaczących organizacji międzynarodowych związanych z lasami i leśnictwem (IUFRO, EFI, FAO, USDA), reprezentanci Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i RDLP, a także Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, dziekani Wydziałów Leśnych SGGW, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz PTL, SITLiD, GIOŚ i NFOŚiGW. W uroczystości tej uczestniczyli również Wójt Gminy Raszyn oraz liczne grono pracowników IBL.

Historię Instytutu, jego dzień dzisiejszy oraz prognozy rozwoju
przedstawił dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

 

    Inauguracji Jubileuszu dokonał dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, który w prezentacji pt. "Wczoraj i dziś IBL" przedstawił historię Instytutu, jego dzień dzisiejszy oraz prognozy rozwoju. Następnie Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Tomasz Borecki przeczytał list od Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego, honorowego patrona Jubileuszu. Przebieg uroczystości miał szczególny i podniosły charakter. Zasłużonym pracownikom Instytutu zostały wręczone odznaczenia i nagrody.

Przewodniczący Rady Programowej IBL prof. Tomasz Borecki
podziękował w imieniu pracowników Instytutu
Pani Zofii Chrempińskiej za wieloletnią współpracę z IBL

    W imieniu Ministra Środowiska odznaki „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" wręczył dyrektor Departamentu Leśnictwa dr inż. Krzysztof Janeczko. Otrzymali je:

 • dr inż. Wojciech Gil
 • mgr Robert Hildebrand
 • mgr inż. Grzegorz Jakubowski
 • dr Alicja Sierpińska
 • dr inż. Lidia Sukovata

Pracownicy naukowi IBL wyróżnieni odznaką „Za Zasługi
dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

 

    Najbardziej prestiżowe odznaczenie Lasów Państwowych – Kordelas Leśnika Polskiego – za szczególne zasługi dla leśnictwa wręczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Marian Pigan. Otrzymali je:

 • prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
 • prof. dr hab. Barbara Głowacka
 • dr hab. Witold Chmielewski
 • dr hab. Jan Głaz
 • dr inż. Józef Wójcik
 • mgr inż. Jan Matras

Osoby wyróżnione przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
  dr inż. Mariana Pigana Kordelasem Leśnika Polskiego

 

    Specjalną nagrodą dyrektora IBL został uhonorowany Zespół Redakcyjny „Leśnych Prac Badawczych" oraz zespół autorski opracowania pt. „Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych". Jednocześnie za wyróżniające się publikacje naukowe indywidualne nagrody Dyrektora IBL otrzymało 15 pracowników Instytutu. Wszystkie nagrody były wręczane przy sygnałach myśliwskich granych przez uczniów Technikum Leśnego w Garbatce-Letnisku.

    Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, składając serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Instytutu, wręczył srebrną odznakę PTL dr hab. Dorocie Dobrowolskiej. Złotą odznakę PTL Towarzystwo przyznało dr. inż. Tadeuszowi Zacharze, a srebrną mgr Antoninie Arkuszewskiej.

Prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz uhonorował
dr hab. Dorotę Dobrowolską srebrną odznaką PTL

 

    Po licznych wystąpieniach gości i gratulacjach skierowanych do Instytutu wszyscy zebrani z zainteresowaniem obejrzeli wystawę prac artystycznych pracowników IBL. Warto podkreślić, że z okazji 80-lecia dzięki sponsorom Jubileuszu: Elektrowni „Kozienice" S.A. Grupa Enea i Bankowi BGŻ został wydany album poświęcony dziejom Instytutu i wspomnieniom jego luminarzy pt. „Instytut Badawczy Leśnictwa na kartach historii". Otrzymali go wszyscy goście i pracownicy Instytutu.
    Istotną częścią uroczystości Jubileuszu była sesja referatowa, w której wiodącą rolę odegrali goście zagraniczni. Kolejne referaty prezentowane były w następującej kolejności:

 • prof. dr Niels Elers Koch, wiceprezydent Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Kopenhadze (Dania): „Emerging issues in forest science",
 • dr Risto Päivinen, Dyrektor Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI), Joensuu (Finlandia): „Strenghtening the networking in European forest research and expert services",
 • dr Konstantin von Teuffel, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa Badenii-Wirtembergii (Niemcy), Przewodniczący Rady EFI: „Current challenges in the management of forest research",
 • Jim Carle, Zespół Zarządzania Lasem, FAO, Rzym (Włochy): „FAO's role in transferring scientific knowledge and technology into sustainable livelihoods and land-use",
 • dr inż. Marian Pigan, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych: „Znaczenie badań leśnych w funkcjonowaniu Lasów Państwowych",
 • dr Andrzej Bytnerowicz, Służba Leśna Stanów Zjednoczonych: „USDA Forest Service Research & Development - Serving Land and People".

Goście zagraniczni (od lewej): wiceprezydent IUFRO prof. dr Niels Elers Koch, dyrektor EFI dr Risto Päivinen oraz Dyrektor Instytutu Badawczego
Leśnictwa Badenii-Wirtembergii dr Konstantin von Teuffel

 

    Referaty spotkały się z zainteresowaniem, po ich wygłoszeniu padały liczne pytania oraz wywiązała się wielowątkowa dyskusja. Całość przedstawionych referatów będzie opublikowana w piśmie naukowym Instytutu „Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry", a szczegółowa relacja z przebiegu uroczystości ukaże się na łamach prasy leśnej. Fotografie z przebiegu jubileuszu zamieszczone są na stronie internetowej w dziale Fotogaleria.
    Po obradach wszyscy uczestnicy Jubileuszu pokrzepili się poczęstunkiem.

Tekst i zdjęcia: Artur Sawicki


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »