Oddziaływanie przemysłu na środowisko leśne

Baza zawiera informacje dot. zanieczyszczeń przemysłowych wokół Elektrowni Kozienice.

 1. Baza - Oddziaływanie przemysłu na środowisko leśne.

  Różnorodność biologiczna jako wskaźnik zmian ekosystemów leśnych w zrównoważonym zagospodarowaniu lasu, w zasięgu oddziaływania Elektrowni "Kozienice".

 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Cyklicznie/raz w roku/październik

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Rok pomiaru zanieczyszczenia;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Numer powierzchni;
 • Odległość od emitora w km;
 • Data pomiaru poziomu;
 • Czas pomiaru poziomu;
 • Wysokość pomiaru poziomu zanieczyszczeń;
 • Temperatura powietrza w stopniach Celsjusza;
 • Wilgotność powietrza w %;
 • Poziom stężenia SO2 w powietrzu w µg/m3;
 • Poziom stężenia NO w powietrzu w µg/m3;
 • Poziom stężenia NOx w powietrzu w µg/m3;
 • Poziom stężenia NO2 w powietrzu w µg/m3.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 15132
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr Małgorzata Falenkca - Jabłońska