IBL
Odmowa wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie po kontroli CBA w IBL

13
paź
2014

    Zawiadamiamy, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie po szczegółowej analizie raportu CBA w zakresie dotyczącym projektu LCI, podjęła decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomego nadużycia udzielonych uprawnień oraz niedopełnienia obowiązku należytej dbałości o interesy majątkowe Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2011-2013.

    W sentencji postanowienia Prokurator jednoznacznie stwierdził brak znamion czynu zabronionego. Decyzja Prokuratury, potwierdza dotychczas wyrażane stanowisko IBL, że wydatkowanie środków publicznych przez Instytut było i jest poddane szczegółowej kontroli wewnętrznej przez powołane w tym celu jednostki organizacyjne Instytutu. Na bieżąco podejmowane działania przez IBL mają na celu eliminowanie wszelkich przejawów nadużyć lub niedopełniania obowiązków związanych z wydatkowaniem środków, którymi dysponuje Instytut.

                                                          Dyrekcja

                                                          Instytutu Badawczego Leśnictwa

TAGI: lci o ibl cba


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »