Odnowienia naturalne gatunków lasotwórczych_KPN

Baza zawiera informację o powierzchni odnowieniach naturalnych gatunków lasotwórczych badanych w ramach różnych tematów badawczych na określonych powierzchniach.

 1. Baza - Odnowienia naturalne gatunków lasotwórczych_KPN. Pomiar, ocena żywotności i określenie warunków powstawania i zamierania odnowienia naturalnego jodły pospolitej w Karkonoskim Parku Narodowym, NCR-115.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • w ramach projektów kontynuowanych raz w roku

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Rodzaj metodyki badań mogący przyjąć wartość prostokąty lub koła;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Numer powierzchni badawczej;
 • Azymut dla drzewa pomiarowego;
 • Odległość od drzewa pomiarowego w metrach;
 • Zwarcie;
 • Wariant;
 • Promień wyrażony w metrach, mogący przyjąć wartość 1 – 1,78 m, 2 – 5,64 m lub 3 – 8,92 m;
 • Faza wzrostu mogąca przyjąć wartość nalot, podrost, drzewostan młody lub drzewostan dojrzały;
 • Rodzaj pokrycia mogący przyjąć wartość mchy, nalot, zioła, siewki, podszyt, paprocie, ścioła, podrost lub odnow;
 • Udział procentowy pokrycia;
 • Pochylenie drzewa;
 • Przyrost wysokości;
 • Rodzaj uszkodzenia mogący przyjąć wartości: 0 - bez uszkodzeń, 1 - uszkodzenie pędu głównego (w tym roku - mróz, zgryzanie), 2 - wielokrotne zgryzanie przez zwierzynę, 3 - rakowate narośla na pniu, 4 - uszkodzenia mechaniczne, 5 - uszkodzenia powodowane przez gryzonie, 6 - uszkodzenia powodowane przez owady lub 7 - uszkodzenia powodowane przez grzyby;
 • Żywotność mogąca przyjąć wartość 1 - bardzo żywotne, 2 - normalnie żywotne, 3 - osłabione (potencjalnie wartościowe), 4 – zamierające lub 5 - martwe;
 • Wiek drzewa;
 • Pędy górne;
 • Żywotność mogąca przyjąć wartość 1 - bardzo żywotne, 2 - normalnie żywotne, 3 - osłabione (potencjalnie wartościowe), 4 – zamierające lub 5 - martwe;
 • Uszkodzenia;
 • Wiek drzewa;
 • Witalność mogąca przyjąć wartość 0 - drzewo witalne, 1- drzewo osłabione, 2 - drzewo uszkodzone lub 3 - drzewo silnie uszkodzone (obumierające);
 • Defoliacja;
 • Długość korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
 • Szerokość korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
 • Wysokość osadzenia korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
 • Numer luki;
 • Kategoria luki mogąca przyjąć wartości 1 – małe, 2 – średnie lub 3 – duże;
 • Powierzchnia maksymalna w metrach kwadratowych, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 • Powierzchnia minimalna w metrach kwadratowych, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 • Numer koła w luce.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 34411
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr hab.Dorota Dobrowolska