IBL
Optymalizacja użytkowania i zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna i kumulacji węgla

26
wrz
2018

20 września 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja naukowa pt. „Optymalizacja użytkowania i zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna i kumulacji węgla”.

   Organizatorem konferencji był Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL. Celem spotkania było przedstawienie celu i założeń metodycznych optymalizacji ekonomicznego wieku dojrzałości rębnej drzewostanów, a także osiągniętych wyników w projekcie badawczym realizowanym od 2014 r. na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

   W konferencji uczestniczyło około 60 osób, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Wydziału Leśnego SGGW, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, firmy Taxus IT, nadleśnictw oraz pracownicy Instytutu.

Uczestnicy konferencji

   Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. Jacek Hilszczański, podkreślając wagę trwałego utrzymania lasów w powiązaniu z pełnieniem przez nie różnych funkcji oraz realizowaniem często sprzecznych oczekiwań.

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

   Moderatorami konferencji byli: prof. dr hab. Hubert Szramka (WL UPP) oraz dr hab. Janusz Kocel (IBL).

Prof. dr hab. Hubert Szramka oraz dr hab. Janusz Kocel

   Sesję referatową otworzyło wystąpienie prof. dr. hab. Stanisława Zająca, który omówił historię prac oraz ideę ekonomicznej regulacji użytkowania rębnego.

Prof. dr hab. Stanisław Zając

   Kolejne zagadnienie, czyli problem metodyczny wyboru wieku rębności drzewostanów z ekonomicznego punkt widzenia, przedstawił dr inż. Arkadiusz Gruchała (WL SGGW).

Dr inż. Arkadiusz Gruchała

   Zmiany stanu i struktury zasobów drzewnych w zależności od wieku drzewostanu i innych czynników taksacyjnych zaprezentowane zostały przez dr. hab. Bronisława Kłapcia oraz dr. inż. Stanisława Parzycha (WL SGGW).

Dr hab. Bronisław Kłapeć

Dr inż. Stanisław Parzych

   Po szczegółowej analizie problemu badawczego, założenia metodyczne realizowanego projektu przestawił prof. dr hab. Stanisław Zając (IBL).

Prof. dr hab. Stanisław Zając

   Wyniki projektu zaprezentowała na konferencji dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek (IBL). Pani Doktor szczególną uwagę zwróciła na praktyczny aspekt – możliwości wdrożenia do praktyki leśnej wyników projektu.

Dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek

   Istotnym elementem realizowanego tematu badawczego było pozyskanie danych oraz przygotowanie programu komputerowego wspomagającego opracowanie wyników. Zagadnienia te szczegółowo zaprezentował dr Andrzej Talarczyk (BULiGL).

Dr Andrzej Talarczyk

   W kontekście ekonomicznej optymalizacji użytkowania rębnego, istotnym problemem jest leśna stopa procentowa. Problematykę wyboru tej stopy zaprezentował dr hab. Krzysztof Adamowicz (WL UPP).

Dr hab. Krzysztof Adamowicz

   Na konferencji zwrócono także uwagę na problem naboru drzewostanów do wyrębu. Dr hab. Stanisław Zięba (WL UR Kraków) omówił kryteria wyboru drzewostanów do wyrębu, a mgr inż. Artur Michorczyk praktyczne aspekty naboru drzewostanów do cięć rębnych.

Dr hab. Stanisław Zięba

Mgr inż. Artur Michorczyk

   W dyskusji podkreślano konieczność kontynuacji rozpoczętych badań. Ożywioną wymianę poglądów wywołał problem metod wyliczania etatu użytkowania rębnego oraz przedrębnego w pracach urządzeniowych, a także praktyczny aspekt realizowanego tematu, jakim jest m.in. opracowanie ekonomicznych wieków dojrzałości do wyrębu ośmiu podstawowych gatunków lasotwórczych.

PREZENTACJE (PDF)

prof. dr hab. Stanisław Zając (IBL), dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek (IBL) -  Geneza, cel, zakres i przebieg realizacji projektu badawczego

dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ (UŁ), dr inż. Arkadiusz Gruchała (SGGW) -  Regulacja użytkowania zasobów drzewnych w kontekście ekonomicznym

dr inż. Stanisław Parzych (SGGW), dr inż. Agnieszka Mandziuk (SGGW), dr hab. Bronisław Kłapeć, prof. SGGW (SGGW) -  Zmiany stanu i struktury zasobów drzewnych w zależności od wieku drzewostanu i innych czynników taksonomicznych

prof. dr hab. Stanisław Zając (IBL), dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek (IBL) -  Założenia metodyczne optymalizacji ekonomicznego wieku rębności drzewostanów

dr Andrzej Talarczyk (BULiGL) -  Pozyskanie danych i budowa oprogramowania

dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek (IBL), prof. dr hab. Stanisław Zając (IBL) -  Wyniki optymalizacji użytkowania rębnego

dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. UPP (WL Poznań) -  Zarys koncepcji ustalania leśnej stopy procentowej

dr hab. Stanisław Zięba (WL Kraków) -  Kryteria naboru drzewostanów do cięcia

mgr inż. Artur Michorczyk (BULiGL) -  Praktyczne aspekty naboru drzewostanów do cięcia

 

   Głos w dyskusji zabrali również:

Zdzisław Spendel

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej w RDLP w Olsztynie - Zbigniew Karaś

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju w RDLP w Katowicach - Grzegorz Lisiak

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej w RDLP w Toruniu - Ireneusz Jałoza

Dr inż. Marcin Piszczek

 

Opracowanie: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek

Zdjęcia: Leszek Kruczek, Przemysław Szmit

TAGI: co2 kumulacja węgla konferencja naukowa


Więcej Informacji

3 lipca zmarł prof. dr hab. inż. Tytus Karlikowski

Prof. dr hab. inż. Tytus Karlikowski pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa ponad 50 lat, przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego i naukowego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL

W czerwcu 2019 r. troje pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa uzyskało awanse na wyższe stopnie naukowe....więcej »

IV posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu LIFE+ ForBioSensing PL

14 czerwca 2019 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się IV posiedzenie Komitetu Sterującego projektu LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, którego celem było przybliżenie Interesariuszom projektu - idei prac oraz zdanie relacji z postępów zadań wykonywanych w projekcie....więcej »

Pierwsze spotkanie - Niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej (relacja świadków!)

Pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa jako pierwsi, w piątek 14 czerwca br. zaobserwowali niedźwiedzia w polskiej części Puszczy Białowieskiej....więcej »