Owady – powierzchnia (ha) drzewostanów w klasie wydzielania posuszu wg wartości NPC

Baza zawiera informację o powierzchniach drzewostanów w klasie wydzielania posuszu wg wartości NPC.

 1. Baza - Owady – powierzchnia (ha) drzewostanów w klasie wydzielania posuszu wg wartości NPC. Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016, BLP-380.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Raz w roku

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • NPC1, NPC2, NPC3;
 • Ogólna powierzchnia drzewostanów ponad 20-letnich w hektarach;
 • Gatunki owadów ;
 • Częstość;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Adres.
   
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 156614
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński