Owady – wykaz posuszu, złomów i wywrotów

Baza zawiera informację o wykazie posusz, złomów i wywrotów.

 1. Baza - Owady – wykaz posuszu, złomów i wywrotów. Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016, BLP-380.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Raz w roku

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Posusz - drewno zasiedlone przez szkodniki w bieżącym roku w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 • Posusz - drewno opuszczone przez szkodniki wtórne w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 • Posusz - drewno bez oznak żerowania szkodników wtórnych w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 • Złomy i wywroty - drewno zasiedlone przez szkodniki w bieżącym roku w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 • Złomy i wywroty - drewno opuszczone przez szkodniki wtórne w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 • Złomy i wywroty - drewno bez oznak żerowania szkodników wtórnych w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 • Nadleśnictwo, RDLP, Adres.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 156614
 1. Kontakt do Autorów danych:

 

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński