Owady – występowanie szkodników leśnych i wykonane zabiegi ochronne

Baza zawiera informację o występowaniu szkodników oraz wykonywanych zabiegach ochronnych na danym obszarze.

 1. Baza - Owady – występowanie szkodników leśnych i wykonane zabiegi ochronne. Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016, BLP-380.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Raz w roku

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • RDLP, Nadleśnictwo, Adres;
 • Powierzchnia występowania szkodników w lasach Państwowych w hektarach (z dokładnością do 1 ara - dwóch miejsc po przecinku);
 • Powierzchnia występowania szkodników w lasach niepaństwowych w hektarach (z dokładnością do 1 ara - dwóch miejsc po przecinku);
 • Zabieg ochronny przeciwko szkodnikom w lasach państwowych w hektarach (z dokładnością do 1 ara - dwóch miejsc po przecinku);
 • Powierzchnia wykonania mechanicznego zabiegu ochronnego w hektarach (z dokładnością do 1 ara - dwóch miejsc po przecinku);
 • Powierzchnia wykonania biologicznego zabiegu ochronnego w hektarach (z dokładnością do 1 ara - dwóch miejsc po przecinku);
 • Powierzchnia wykonania chemicznego zabiegu ochronnego w hektarach (z dokładnością do 1 ara - dwóch miejsc po przecinku).
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 156614
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński