Owady – zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki korzeni

Baza zawiera informację o powierzchniach zagrożonych przez szkodniki korzeni.

 1. Baza - Owady – zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki korzeni. Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016, BLP-380.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Raz w roku

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Chrabąszcze 1-roczne;
 • Chrabąszcze 2-letnie;
 • Chrabąszcze 3-letnie i starsze;
 • Chrabąszcze populacje różnowiekowe;
 • Chrabąszcze poczwarki imago;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: szkółki;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: odnowienia;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: zalesienia;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: plantacje;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: poprawki i dolesienia;
 • guniak-pędraki 1-roczne doskonałe;
 • guniak-pędraki 2-letnie;
 • guniak-pędraki populacje różnowiekowe;
 • Pozostałe pędraki - wałkarz lipczyk;
 • Pozostałe pędraki - jedwabek brunatny;
 • Pozostałe pędraki - ogrodnica niszczycielska;
 • Pozostałe pędraki - listnik zmiennobarwny;
 • rolnice i koziołkowce;
 • Pozostałe pędraki - listnik zmiennobarwny;
 • Nadleśnictwo, RDLP, Adres. 
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 156614
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński