IBL
Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

23
kwi
2021

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu.

   Nie ulega wątpliwości, że początku sezonu palności 2021 nie da się porównać z ubiegłym rokiem. Dla zobrazowania skali zagrożenia najlepiej przytoczyć dane z obecnego miesiąca: do publikacji tej wiadomości liczba pożarów kwietniowych w całym kraju przekroczyła dopiero liczbę 200 – tymczasem w roku ubiegłym w kwietniu łącznie wybuchło prawie 3500 pożarów lasu. Ma to oczywiście związek z pogodą, a przede wszystkim z ilością opadu atmosferycznego, który bezpośrednio wpływa na wilgotność martwych traw oraz podstawowego materiału wskaźnikowego do określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu, czyli ściółki sosnowej. W kwietniu roku 2020 średnia wilgotność tego materiału mierzona o godz. 13.00, a więc kiedy statystycznie wybucha najwięcej pożarów, wyniosła tylko 13%, a średni opad dobowy wynosił zaledwie 0,3 mm. W okresie wiosennym, przed rozpoczęciem wegetacji, w słoneczne pogodne dni wilgotność zeszłorocznych martwych traw jest jeszcze niższa.

Mapa ze stopniami zagrożenia pożarowego lasu w poszczególnych strefach prognostycznych, to podstawa działania systemu ochrony przeciwpożarowej

   Kwiecień 2021 roku do tej pory zachowuje się dokładnie jak mówi przysłowie – nie brakowało sporych opadów deszczu, a nawet śniegu, ale zdarzały się również dni pogodne. Należy pamiętać jednak, że wystarczy kilka słonecznych dni, aby wilgotność ściółki spadła poniżej progów bezpieczeństwa (przyjmujemy 30% dla godziny 9.00 i 20% dla godziny 13.00), a wilgotność traw nawet do znacznie niższych wartości, co w połączeniu z weekendowym nasileniem turystyki leśnej gwarantuje natychmiastowy wzrost liczby pożarów lasu.

Wilgotność ściółki sosnowej ma decydujące znaczenie przy prognozowaniu zagrożenia pożarowego lasu

Oprac. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

TAGI: ppoż pożary lopl ppoz


Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »