IBL
Pan prof. dr hab. Andrzej Szujecki laureatem Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych w 2016 roku.

01
lip
2016

W dniu 30 czerwca 2016 r., podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa miał miejsce wyjątkowo podniosły moment wręczenia Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.

Prof. dr hab. Andrzej Szujecki jest wybitnym naukowcem, którego dorobek znacząco przyczynił się do rozwoju nauk leśnych. Osiągnął rzadko spotykany sukces uczonego, którego wyniki badań, studiów i przemyśleń zostały na tak dużą skalę wdrożone do praktyki i zapoczątkowały przełom w polityce leśnej kraju. Leśnictwo polskie rozwijające się zgodnie z Jego wizją wysunęło Polskę na czoło krajów doskonalących swoją politykę leśną. W wyniku osiągnięć naukowych i umiejętności w kierowaniu zespołami badawczymi, Polska Akademia Nauk powołała Profesora Andrzeja Szujeckiego na członka korespondenta (1987), następnie na członka rzeczywistego (2002). Niezwykłe zasługi dla rozwoju leśnictwa były podstawą nadania Profesorowi godności doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1999), następnie Akademii Rolniczej im A. Cieszkowskiego w Poznaniu (2002). W 1993 r. Pan prof. Andrzej Szujecki przyjął obowiązki Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i sprawował tę funkcję do roku 1997. W wyniku Jego inicjatywy doszło do nowelizacji Ustawy o lasach, opracowania Polskiej Polityki Ochrony Zasobów Leśnych, a następnie Polityki Leśnej Państwa przyjętej przez Rząd Polski w 1997 r. W latach 1970-1991 był Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, a obecnie jest jej honorowym członkiem.
(skrócona biografia prof. dr. hab. Andrzeja Szujeckiego)

W tym roku, Medal został wręczony Panu prof. dr. hab. Andrzej Szujeckiemu. W imieniu Kapituły, Rady Naukowej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa Medal wręczył przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Tomasz Borecki oraz dyrektor Instytutu - dr hab. Janusz Czerepko.

W swoim wystąpieniu Profesor Andrzej Szujecki zaznaczył, że cyt. „Kiedy stoję tutaj przed Państwem, po odbiorze tak wielkiego wyróżnienia i chcę ocenić te moje różne kontakty z Instytutem, to myślę, że gdyby dokonać podsumowania, to z racji mojego akademickiego wykształcenia, jak i akademickich obowiązków, udział jaki wniosłem do wykształcenia kadry leśników w Polsce, a także kadry naukowej w Instytucie, w najróżniejszej postaci, czy przez wykłady na studiach doktoranckich, czy w kontaktach osobistych, że ta część mojej pracy dydaktycznej była główną przyczyną tak wielkiego wyróżnienia, jakie dzisiaj otrzymałem, a także można powiedzieć, że wcześniej, kiedy zostałem członkiem honorowym tej Rady. Te wyróżnienia umacniają mnie w przekonaniu, że być może nie zmarnowałem tych lat ciężkiej i trudnej pracy bo nie zawsze, co się chce osiągnąć ma racje obiektywne i znajduje poparcie ze strony współpracowników. Przewodniczący w swoim przemówieniu powiedział, że moja działalność została oceniona bardzo pozytywnie i właśnie chcę powiedzieć, że muszę to przyjąć z wielką satysfakcją, zwłaszcza w tym momencie, gdyż nie będę miał już więcej okazji, żeby tak serdecznie podziękować Instytutowi za wiele, wiele lat pracy”.

(Treść wystąpienia Pana prof. dr hab. Andrzeja Szujeckiego)

 


Medal im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych Panu prof. dr hab. Andrzejowi Szujeckiemu  wręcza Pan prof. dr hab. Tomasz Borecki (Przewodniczący Rady Naukowej IBL, Przewodniczący Kapituły Medalu) oraz Pan dr hab. Janusz Czerepko (dyrektor IBL)


Kwiaty Panu prof. dr hab. Andrzejowi Szujeckiemu wręcza Pani dr hab. Iwona Skrzecz (Sekretarz Rady Naukowej IBL)


Głos zabiera Laureat Medalu w 2016 roku

 

Opracowanie: Iwona Skrzecz

Zdjęcia: K. Tkaczyk

 

 

TAGI: andrzej szujecki ibl jan teodor hausbrandt medal


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »