Plantacje nasienne

Baza zawiera zestawienie informacji o plantacjach nasiennych (PN), plantacyjnych uprawach nasiennych (PUN), plantacjach zachowawczych i archiwach klonów, założonych w Lasach Państwowych oraz o potomstwie drzew matecznych, które jest reprezentowane w tych obiektach.

 1. Baza - Plantacje nasienne. Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035", BLP-374.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Na bieżąco, w miarę zakładania nowych plantacji, plantacyjnych upraw nasiennych, plantacji zachowawczych lub archiwów klonów (ok. 10 rocznie). Baza wymaga cyklicznego zasilania plikami xls, powstającymi w wyniku rozlosowywania nowo zakładanych powierzchni (PN, PUN, archiwum klonów, plantacja zachowawcza) oraz plikami xls powstającymi w wyniku wyznaczania kolejnych cięć rozluźniających na tych powierzchniach.

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Numer plantacji nasiennej w rejestrze IBL;
 • Powierzchnia plantacji nasiennej w hektarach;
 • Rok rozpoczęcia zakładania plantacji nasiennej;
 • Rok zakończenia zakładania plantacji nasiennej;
 • Rok skreślenia plantacji nasiennej z rejestru IBL;
 • Status plantacji nasiennej mogący przyjąć wartość istnieje, plan, skreślona, do likwidacji;
 • Rodzaj plantacji nasiennej, mogący przyjąć wartość archiwum, plantacja, PUN, zachowawcza;
 • Liczba wystąpień potomków (szczepów/sadzonek) poszczególnych klonów/rodów na plantacji;
 • Liczba potomstwa (klonów/rodów) na plantacji;
 • Mikroregion nasienny;
 • Adres leśny (nazwa RDLP, Nadl., Obrębu, Leśn., Oddziału, Pododdziału) otrzymany w danych do migracji;
 • Rok wyznaczenia zabiegu - początek przedziału;
 • Rok wyznaczenia zabiegu - koniec przedziału;
 • Rodzaj zabiegu, mogący przyjąć wartość docel, sanit, schem, schem – sel, schem + inne, sel + inne, inne;
 • Numer cięcia rozluźniającego mogący przyjąć wartość c1, c2, c3, c4, c5, c1+c2, c1+c2+c3, c1+c2+c3+c4, c1+c2+c3+c4+c5;
 • Sposób wyznaczenia cięcia rozluźniającego, mogący przyjąć wartość korekta, ocena, zgoda;
 • Rodzaj potomstwa na plantacji nasiennej, mogący przyjąć wartość klon, ród;
 • Liczba potomków w potomstwie, wysadzona w trakcie zakładania plantacji nasiennej;
 • Numer kwatery w obrębie plantacji nasiennej, na której występuje potomek;
 • Rząd kwatery w obrębie plantacji nasiennej, na której występuje potomek;
 • Kolumna kwatery w obrębie plantacji nasiennej, na której występuje potomek;
 • Numer cięcia, do którego przeznaczony jest dany potomek, mogący przyjąć wartość c1, c2, c3, c4, c5;
 • Flaga wskazująca na to czy potomek został wycięty w cięciu rozluźniającym;
 • Flaga wskazująca na to czy potomek wypadł.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 •  
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych