Nazwa gazety: Trybuna Leśnika Połonin w Beskidach nie będzie

05
lut
2009

Zagrożenie i proces zamierania drzewostanów świerkowych w Beskidach to problem znany leśnikom od wielu już lat.

 

Naukowcy oceniają, że areał świerczyn beskidzkich wymagających przebudowy będzie wynosił ponad 20 tys. hektarów Naukowcy oceniają, że areał świerczyn beskidzkich wymagających przebudowy będzie wynosił ponad 20 tys. hektarów

   Stąd też podjęli oni w poprzednich latach szereg praktycznych działań mających na celu zahamowanie tego zjawiska. W swych przedsięwzięciach znaleźli wsparcie naukowców z Wydziałów Leśnych SGGW oraz uniwersytetów: Rolniczego z Krakowa i Przyrodniczego z Poznania, a także Instytutu Badawczego Leśnictwa.

   Aby podsumować obecny stan wiedzy, praktyczne kierunki postępowania i określić perspektywy ich realizacji, w dniu 15 stycznia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym zorganizowano ogólnopolskie seminarium "Lasy Beskidu Śląskiego - zagrożenia, nadzieje".

 Więcej:  "Trybuna Leśnika", nr 2/2009 (PDF)


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »