Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 06-10-2006

06
paź
2006

 

Przewodnicząca przekazała informacje z wrześniowego spotkania kierownictwa Instytutu. Przedstawiono na nim zbilansowanie czasu pracy na 2006 rok wg zakładów. Dodatnio bilansują się zakłady: Siedliskoznawstwa, Urządzania i Monitoringu Lasu oraz Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. Poinformowano, że Instytut w ramach parametryzacji otrzymał III kategorię, co oznacza w praktyce brak finansowania z budżetu państwa. Kierownictwo utrzymuje, iż zaszła pomyłka i w związku z tym skierowane zostanie pismo z prośbą ponowne rozpatrzenie wniosku. Następnie poruszono sprawę przeprowadzki do Sękocina. Zakończono wszystkie procedury związane z odbiorem technicznym budynku, czekamy na zgodę na zasiedlenie. Pomieszczenia w budynku w Warszawie prawdopodobnie zostaną wynajęte. Na zapytanie o warunki dojazdu pracowników do pracy w Sękocinie otrzymano odpowiedź, iż zostanie on zapewniony. W razie potrzeby zostanie udostępniony drugi autobus.

Informacja o czterech dodatkach funkcyjnych
Przyznano jedną zapomogę.


Więcej Informacji

Zapomniane ślady w Puszczy

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Zapomniane ślady w Puszczy” związanego z badaniami na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO....więcej »

Z okazji zblizających się Świąt Wielkanocnych

Serdeczne życzenia pomyślności, zdrowia, wielu radości i sukcesów w realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń...więcej »

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »