Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 06-10-2006

06
paź
2006

 

Przewodnicząca przekazała informacje z wrześniowego spotkania kierownictwa Instytutu. Przedstawiono na nim zbilansowanie czasu pracy na 2006 rok wg zakładów. Dodatnio bilansują się zakłady: Siedliskoznawstwa, Urządzania i Monitoringu Lasu oraz Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. Poinformowano, że Instytut w ramach parametryzacji otrzymał III kategorię, co oznacza w praktyce brak finansowania z budżetu państwa. Kierownictwo utrzymuje, iż zaszła pomyłka i w związku z tym skierowane zostanie pismo z prośbą ponowne rozpatrzenie wniosku. Następnie poruszono sprawę przeprowadzki do Sękocina. Zakończono wszystkie procedury związane z odbiorem technicznym budynku, czekamy na zgodę na zasiedlenie. Pomieszczenia w budynku w Warszawie prawdopodobnie zostaną wynajęte. Na zapytanie o warunki dojazdu pracowników do pracy w Sękocinie otrzymano odpowiedź, iż zostanie on zapewniony. W razie potrzeby zostanie udostępniony drugi autobus.

Informacja o czterech dodatkach funkcyjnych
Przyznano jedną zapomogę.


Więcej Informacji

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna w kadencji 2020-2023

W 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, do którego wybranych zostało czworo pracowników IBL: dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Krzysztof Stereńczak....więcej »

Nominacje profesorskie w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał nominacje profesorskie pracownikom IBL: Pani Iwonie Skrzecz i Panu Tomaszowi Oszako....więcej »

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia trzech filmów przygotowanych w ramach projektów WAMBAF „Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich” oraz WAMBAF Tool Box – „Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF”....więcej »