Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 11-05-2007

11
maj
2007

 

Na zebraniu omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Instytucie.

W najbliższym czasie w naszym Instytucie odbędą się wybory do Rady Naukowej. W tym samym czasie KZ postanowiła zorganizować wybory Społecznego Inspektora Pracy. Marek Sybilski, z ramienia powołanej w tym celu komisji wyborczej, przedstawił dotychczas podjęte działania. Został przygotowany regulamin wyborów, który rozesłano do jednostek organizacyjnych IBL. Kandydaci zgłoszeni na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy to: Iwona Babij i Leszek Kruczek. W zamiejscowych jednostkach IBL wybory zostaną przeprowadzone 21.05. natomiast w Sękocinie 24.05.2007 r. Dotychczas funkcję Inspektora Pracy społecznie pełnił Leszek Kruczek, gdyż jego mandat wygasł, a nowych wyborów nie przeprowadzono.

Ewa Lewandowska przedstawiła relację ze zjazdu Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa.

Na zakończenie zebrania Komisja Socjalna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności.


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL grudzień 2019

19 grudnia 2019 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Adamowi Wójcickiemu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Produkcja biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych

12 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe dotyczące produkcji biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych o krótkich i średnich cyklach produkcyjnych....więcej »

Malezyjski problem - polskie rozwiązanie

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL gościło delegację z Malezji....więcej »

Seminarium naukowe pt. "Ślady pożarów w drzewostanach z udziałem sosny i dębu w Puszczy Białowieskiej"

13 grudnia br. w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży odbyło się seminarium naukowe dotyczące historii pożarów i ich wpływu na rozwój drzewostanów z udziałem dębu i sosny w Puszczy Białowieskiej....więcej »