Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 11-05-2007

11
maj
2007

 

Na zebraniu omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Instytucie.

W najbliższym czasie w naszym Instytucie odbędą się wybory do Rady Naukowej. W tym samym czasie KZ postanowiła zorganizować wybory Społecznego Inspektora Pracy. Marek Sybilski, z ramienia powołanej w tym celu komisji wyborczej, przedstawił dotychczas podjęte działania. Został przygotowany regulamin wyborów, który rozesłano do jednostek organizacyjnych IBL. Kandydaci zgłoszeni na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy to: Iwona Babij i Leszek Kruczek. W zamiejscowych jednostkach IBL wybory zostaną przeprowadzone 21.05. natomiast w Sękocinie 24.05.2007 r. Dotychczas funkcję Inspektora Pracy społecznie pełnił Leszek Kruczek, gdyż jego mandat wygasł, a nowych wyborów nie przeprowadzono.

Ewa Lewandowska przedstawiła relację ze zjazdu Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa.

Na zakończenie zebrania Komisja Socjalna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności.


Więcej Informacji

Odwołanie konferencji pt. „Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania"

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, organizatorzy międzynarodowej konferencji pt. „Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania", planowanej na dzień 26.03.2020 r., podjęli decyzję o jej odwołaniu....więcej »

Drużyna IBL na turnieju siatkówki w Białowieży

W dniach 28-29 lutego 2020 r. odbył się XIV Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża....więcej »

Reportaż pt. "Moja ukochana szkoło..."

Uprzejmie informujemy o reportażu pt. "Moja ukochana szkoło...", zrealizowanym w ramach cyklu "Świadkowie czasu" przez TVP Białystok, a dotyczącym historii szkolnictwa leśnego w Białowieży....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”

20 lutego 2020 r. w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego odbyło się seminarium wyjazdowe Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seminarium miało na celu podsumowanie prac związanych z trzyletnim okresem realizacji projektu badawczego pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”....więcej »