Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 11-05-2007

11
maj
2007

 

Na zebraniu omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Instytucie.

W najbliższym czasie w naszym Instytucie odbędą się wybory do Rady Naukowej. W tym samym czasie KZ postanowiła zorganizować wybory Społecznego Inspektora Pracy. Marek Sybilski, z ramienia powołanej w tym celu komisji wyborczej, przedstawił dotychczas podjęte działania. Został przygotowany regulamin wyborów, który rozesłano do jednostek organizacyjnych IBL. Kandydaci zgłoszeni na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy to: Iwona Babij i Leszek Kruczek. W zamiejscowych jednostkach IBL wybory zostaną przeprowadzone 21.05. natomiast w Sękocinie 24.05.2007 r. Dotychczas funkcję Inspektora Pracy społecznie pełnił Leszek Kruczek, gdyż jego mandat wygasł, a nowych wyborów nie przeprowadzono.

Ewa Lewandowska przedstawiła relację ze zjazdu Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa.

Na zakończenie zebrania Komisja Socjalna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności.


Więcej Informacji

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Szkołą Główną Służby Pożarniczej

1 grudnia 2021 r. została podpisana umowa o wspólnej organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasów” pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Szkołą Główną Służby Pożarniczej....więcej »

Nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”. Program studiów obejmuje podstawy genetyki drzew leśnych, hodowlę selekcyjną oraz ochronę bioróżnorodności genetycznej w lasach w kontekście zmian klimatu....więcej »

Nowa Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025.

27 października 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025....więcej »

Wydanie nowej wersji QGIS - QGIS 3.22 BIałowieża, darmowego systemu informacji geograficznej na obchody stulecia Białowieskiego Parku Narodowego

QGIS jest przyjaznym dla użytkownika, otwartoźródłowym i darmowym Systemem Informacji Geograficznej (GIS). Oprogramowanie służy do przeglądania, edytowania i analizowania danych przestrzennych oraz tworzenia map. Zakłada usprawnienie procesów związanych z mapami, takich jak: wyszukiwanie obiektów, analizę materiałów czy także podejmowanie decyzji....więcej »