Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 11-07-2006

11
lip
2006

 

Od 25 maja 2006 r. w Polsce zaczęła obowiązywać nowa Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W krajach Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2002/14, standardem jest dialog firmy z pracownikami o stanie ekonomicznym firmy i sprawach zatrudnienia. Zgodnie z nowa ustawą pojawia się nowa forma samorządu załogi - rada pracowników, z która kierownictwo ma omawiać powyższe kwestie i przeprowadzać konsultacje na ich temat. Rady maja powstawać u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających przynajmniej sto osób. W związku z tym, że w naszym Instytucie działają związki zawodowe i posiadają status reprezentatywności, to one (zgodnie z Ustawą) wskazują członków rady. Z Ustawy wynika, że u pracodawcy zatrudniającego od 50 do 250 pracowników w skład rady wchodzą 3 osoby. W wyniku głosowania i podjętej uchwały do rady pracowników z naszego związku wchodzą: Ewa Lewandowska i Jan Kowalczyk. KZ wyraziła zgodę na kandydowanie do rady jednej osoby ze Związku Leśników Polskich. 19 lipca 2006 r. podpisano porozumienie ze Związkiem Leśników Polskich w sprawie powołania Rady Pracowników. Do składu Rady dołączył Marek Dobrowolski.

Informacja o dodatkach funkcyjnych dla dwóch osób i premii za II kwartał 2006 r.
Podjęto uchwałę o nagrodach książkowych dla niektórych członków KZ kadencji 2002-2006


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »