Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 11-07-2006

11
lip
2006

 

Od 25 maja 2006 r. w Polsce zaczęła obowiązywać nowa Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W krajach Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2002/14, standardem jest dialog firmy z pracownikami o stanie ekonomicznym firmy i sprawach zatrudnienia. Zgodnie z nowa ustawą pojawia się nowa forma samorządu załogi - rada pracowników, z która kierownictwo ma omawiać powyższe kwestie i przeprowadzać konsultacje na ich temat. Rady maja powstawać u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających przynajmniej sto osób. W związku z tym, że w naszym Instytucie działają związki zawodowe i posiadają status reprezentatywności, to one (zgodnie z Ustawą) wskazują członków rady. Z Ustawy wynika, że u pracodawcy zatrudniającego od 50 do 250 pracowników w skład rady wchodzą 3 osoby. W wyniku głosowania i podjętej uchwały do rady pracowników z naszego związku wchodzą: Ewa Lewandowska i Jan Kowalczyk. KZ wyraziła zgodę na kandydowanie do rady jednej osoby ze Związku Leśników Polskich. 19 lipca 2006 r. podpisano porozumienie ze Związkiem Leśników Polskich w sprawie powołania Rady Pracowników. Do składu Rady dołączył Marek Dobrowolski.

Informacja o dodatkach funkcyjnych dla dwóch osób i premii za II kwartał 2006 r.
Podjęto uchwałę o nagrodach książkowych dla niektórych członków KZ kadencji 2002-2006


Więcej Informacji

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna w kadencji 2020-2023

W 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, do którego wybranych zostało czworo pracowników IBL: dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Krzysztof Stereńczak....więcej »

Nominacje profesorskie w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał nominacje profesorskie pracownikom IBL: Pani Iwonie Skrzecz i Panu Tomaszowi Oszako....więcej »

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia trzech filmów przygotowanych w ramach projektów WAMBAF „Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich” oraz WAMBAF Tool Box – „Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF”....więcej »