Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 18-12-2007

18
gru
2007

 

Informacja z posiedzenia Kierownictwa Instytutu 7 listopada i 13 grudnia.
Przyznanie zapomogi dla emerytowanego członka związku.
Informacja o dodatkowej premii za listopad i grudzień (wysokość ustalona 14 listopada z Radą Pracowników i związkami zawodowymi).
Zapoznanie się z ostateczną wersją Statutu IBL.
Propozycja zorganizowania ankiety wśród pracowników dotyczącej funkcjonowania Instytutu.


Więcej Informacji

Wspomnienie o Profesorze Alojzym Kowalkowskim

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu od nas w dniu 8 stycznia 2020 r. Pana Profesora dr hab. Alojzego Kowalkowskiego: leśnika, gleboznawcę, geologa, geografa i filozofa, ale przede wszystkim dobrego, otwartego człowieka....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL grudzień 2019

19 grudnia 2019 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Adamowi Wójcickiemu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Produkcja biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych

12 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe dotyczące produkcji biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych o krótkich i średnich cyklach produkcyjnych....więcej »

Malezyjski problem - polskie rozwiązanie

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL gościło delegację z Malezji....więcej »