Powierzchnie Schwappachowskie

Baza zawiera informację o powierzchniach doświadczalnych zakładanych przez Schwappacha i Wiedemanna.

 1. Baza - Powierzchnie Schwappachowskie.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Pomiary terenowe – zapis na formularzach papierowych. Zdjęcia powierzchni próbnych (PP) – zapis na karcie pamięci aparatu. Aktualizacja raz na 5 lat

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Numer powierzchni;
 • Lokalizacja powierzchni badawczej;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Numer drzewa;
 • Liczba lat dla których prowadzono pomiary;
 • Liczba drzew na danej powierzchni ;
 • Sekcja pomiarowa podrostu na powierzchni badawczej.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 271366
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Małgorzata Dudzińska